Video

Knjiga o porezu na dodatu vrednost (PDV) 9. april 2021.

Poreska kancelarija Tatić priprema kapitalno izdanje o praktičnoj primeni propisa o porezu na dodatu vrednost (PDV). Knjiga o PDV-u sadržaće kompletna i detaljna objašnjenja o praktičnim aspektima propisa o PDV-u na osnovu našeg bogatog iskustva u ovoj oblasti sticanog od početka primene propisa o PDV-u. Planirano vreme izlaska iz štampe je jun 2021. godine.