Poreska kancelarija Tatić je privredno društvo registrovano za edukaciju i konsultantske usluge, sa sedištem u Beogradu.

Delatnost obavljamo u okviru: Trening centra i Konsalting centra.

Trening centar organizuje treninge (seminare) prvenstveno iz oblasti poreza, ali i računovodstva, odnosno primene MSFI, deviznog i spoljnotrgovinskog poslovanja, privrednih društava, zarada i radnih odnosa i drugih oblasti poslovanja. Treninzi su specifičan vid edukacije koji imaju za cilj osposobljavanje polaznika za primenu propisa u praksi.

Konsalting centar pruža savetodavne usluge iz brojnih oblasti poslovanja, a naročito iz oblasti poreza i računovodstva. Svrha naših usluga je realizacija poslovnih transakcija na najpovoljniji način za klijenta, u okvirima zakonske regulative i uz minimiziranje rizika od pogrešne primene propisa.

Naši predavači (treneri) i konsultanti su eksperti sa višegodišnjim iskustvom koji pružaju profesionalne savete velikom broju pravnih i fizičkih lica.

Osnivač društva i vodeći konsultant i predavač je Igor Tatić, koji se profesionalno bavi porezima i računovodstvom više od 20 godina.

Od kraja 2004. do početka 2013. godine, Igor Tatić bio je odgovorni urednik stručnog časopisa Računovodstvena praksa. U tom periodu, napisao je više stotina instruktivnih tekstova iz oblasti poreza i MSFI i organizovao, odnosno učestvovao kao predavač na velikom broju seminara. Angažovan je na edukaciji brojnih poreskih obveznika, ali i poreskih inspektora. Urednik je i autor specijalizovanih izdanja iz oblasti poreza i računovodstva: Priručnik o PDV, Računovodstvo privrednih društava i Praktična primena MSFI u Republici Srbiji.

PORESKA KANCELARIJA TATIĆ d.o.o.

©Copyright 2017 | All Rights Reserved.