Video

Elektronsko fakturisanje i evidentiranje obračuna PDV-a u SEF-u (promocija instruktivnog priručnika) 30. jun 2023.

Povodom promocije instruktivnog priručnika "Elektronsko fakturisanje i evidentiranje obračuna PDV-a u SEF-u", Poreska kancelarija Tatić organizovala je 30. juna 2023. godine online trening koji je bio namenjen kupcima ovog izdanja. Na treningu su obuhvaćena pitanja o pravilima izdavanja elektronskih faktura u skladu sa propisima o elektronskom fakturisanju i propisima o PDV-u, ali i drugih propisa.