Pretplata 2024

Poziv na pretplatu za 2024. godinu

Poreska kancelarija Tatić poziva uspešne kompanije, preduzetnike i fizička lica da se pretplate na časopis POREZI I RAČUNOVODSTVO za 2024. godinu.

Kao i za prethodne dve godine, na raspolaganju su tri paketa pretplate: Srebrni, Zlatni i Premijum, sa različitim obuhvatom konsultacija i brojem gratis treninga, po nepromenjenim cenama za Premijum paket i delimično korigovanim cenama za Srebrni i Zlatni paket u odnosu na inicijalne cene koje su formirane 2021. godine. 

Pogodnost za nove pretplatnike: Odmah po uplati godišnje pretplate za 2024. godinu dostavljamo lozinku za pristup elektronskoj arhivi časopisa, što omogućava gratis korišćenje aplikacije Porezi Online u svojevrsnom grejs periodu od momenta uplate do kraja tekuće godine.  

Pretplatnike molimo da realno sagledaju svoje potrebe za konsultacijama (u formi kratkih pitanja i odgovora ili u vidu detaljnih, odnosno složenijih analiza) i u skladu sa tim odaberu odgovarajući paket pretplate na časopis ili ugovor o konsultantskim uslugama. Ukoliko objašnjenja i instrukcije koje objavljujemo u časopisu, uz predviđeni obim konsultacija u okviru odgovarajućeg paketa pretplate nisu dovoljni, već postoji potreba za većim obimom konsultacija i za našom kontinuiranom podrškom u svakodnevnom rešavanju poreskih i drugih pitanja, možemo da ponudimo zaključivanje ugovora o konsultantskim uslugama, kakav već imamo sa brojnim klijentima (detaljnije u nastavku ove stranice).

Paketi godisnje pretplate

NAPOMENA:
U slučaju druge i svake naredne pretplate istog lica odobravamo popust od 20%, uz napomenu da dodatna pretplata ne obuhvata pravo na konsultacije (putem telefona i u pisanoj formi), već sadrži ostale elemente pretplate u okviru izabranog paketa. Ukoliko postoji potreba za dodatnim konsultacijama, na raspolaganju je ugovor o konsultantskim uslugama.

Prijava za pretplatu
Paketi kvartalne pretplate

NAPOMENA:
U slučaju druge i svake naredne pretplate istog lica odobravamo popust od 20%, uz napomenu da dodatna pretplata ne obuhvata pravo na konsultacije (putem telefona i u pisanoj formi), već sadrži ostale elemente pretplate u okviru izabranog paketa. Ukoliko postoji potreba za dodatnim konsultacijama, na raspolaganju je ugovor o konsultantskim uslugama.

Prijava za pretplatu

Ugovor o konsultantskim uslugama

Pretplata na časopis sadrži ograničeno pravo na kraće konsultacije putem mejla ili telefona, tj. pitanja koja je moguće rešiti u relativno kratkom roku, ali ne sadrži detaljne, višesatne analize poslovnih transakcija, ugovora i druge dokumentacije. Na primer, pretplata na časopis ne obuhvata pregled i analizu dokumentacije, analize statusnih promena, ugovora o tzv. zajedničkoj izgradnji objekata, poresku optimizaciju planiranih transakcija, pregled poreskih akata i pomoć u poreskom postupku, poresko-računovodstvene analize ugovora i planiranih transakcija i dr.

Ukoliko postoji potreba za većim obimom konsultacija od onog koji sadrži pretplata na časopis, najbolji izbor je zaključivanje ugovora o konsultantskim uslugama. Ugovor podrazumeva ograničeno ili neograničeno pravo na konsultacije (u zavisnosti od konkretnih okolnosti), sa definisanom paušalnom mesečnom naknadom ili naknadom utvrđenom na drugi način. Visina mesečne naknade presudno zavisi od potreba svakog konkretnog klijenta.

Ovakav ugovor obezbeđuje kontinuiranu podršku, sa ciljem optimizacije poreskog opterećenja, sprovođenja transakcija u skladu sa zakonom i minimiziranja rizika od pogrešne primene propisa.

KONSULTANTSKE USLUGE OBUHVATAJU

  • pisanu analizu ugovora i poslovnih transakcija sa svih relevantnih aspekata i predlog najpovoljnijeg rešenja
  • utvrđivanje poreskih efekata poslovnih transakcija
  • stručna mišljenja i objašnjenja o tekućim pitanjima
  • redovne sastanke na kojima se razmatraju aktuelna pitanja
  • pregled akata nadležnih poreskih i drugih organa (zapisnika, rešenja i dr.)
  • pomoć u ostvarivanju prava klijenta u poreskom postupku (pisanje prigovora, žalbi, tužbi, zahteva) i
  • druge usluge u skladu sa potrebama klijenta

Ukoliko ste zainteresovani za ovu vrstu saradnje, kontaktirajte nas porukom na mejl adresu: office@pktatic.rs, ili nas pozovite na broj telefona: 011 - 614 99 77.

Opis elemenata pretplate

Pretplata na časopis je svojevrsni paket od nekoliko proizvoda i usluga. Glavni proizvod (ili glavni promet u smislu propisa o PDV-u) jeste časopis (u štampanoj i elektronskoj formi) - kojeg treba koristiti kao osnovni izvor informacija i odgovora na pitanja. Kao sporedne usluge, pretplata obuhvata određeni obim besplatnih konsultacija u formi kratkih odgovora na pitanja (putem mejla i telefona), seminar o godišnjem finansijskom izveštaju, treninge po izboru i dostavljanje hitnih informacija na mejl.

porezi i računovodstvo
ŠTAMPANO IZDANJE časopisA

Mesečni časopis koji sadrži instruktivne tekstove o primeni propisa u praksi (porezi, računovodstvo, devizno poslovanje, poslovne kombinacije privrednih društava, zarade i radni odnosi i dr.)

Redovne rubrike: Pitanja i odgovori, Mišljenja ministarstava, Rokovnik obaveza, Aktuelni statistički i drugi podaci, kao i rubrika za opuštanje - (Ne)poreske strane.

Porezi ONLINE - ELEKTRONSKA
VERZIJA ČASOPISA

Porezi Online sadrži kompletnu arhivu časopisa Porezi i računovodstvo, više stotina propisa, nekoliko hiljada mišljenja ministarstava, tekuće odgovore na pitanja, aktuelnosti, statističke podatke, (ne)poreske strane i dr.

Aplikaciji se pristupa putem interneta - unosom lozinke. Prikaz tekstova identičan je prikazu u štampanoj verziji časopisa, a pretraga je jednostavna i brza.

zbirka propisa - ŠTAMPANO
IZDANJE PORESKIH PROPISA

Štampano izdanje koje izlazi u zavisnosti od aktuelnosti propisa, a sadržaće zakone i podzakonska akta iz pojedinih oblasti (prvenstveno iz oblasti poreza i računovodstva). 

Zbirka propisa štampa se početkom godine. U slučaju kvartalne pretplate, obuhvaćena je samo pretplatom na prvi kvartal kalendarske godine. 

DVODNEVNI seminar o
godišnjem finansijskom
izveštaju

Pretplata obuhvata besplatno prisustvovanje seminaru o godišnjem finansijskom izveštaju i utvrđivanju poreza na dobit. Ove godine seminar će biti održan online - posredstvom internet platforme, što će svim pretplatnicima omogućiti prisustvo bez dodatnih troškova putovanja.

ONLINE TRENINZI -
PO IZBORU PRETPLATNIKA

PKT skoro svakog meseca organizuje nekoliko treninga o aktuelnim temama. Počev od 2022. godine treninzi se realizuju u hibridnoj formi koja omogućava izbor načina praćenja predavanja: online ili uživo u Trening centru PKT.

Pretplatnici na zlatni, odnosno premijum paket imaju pravo prisustva na jednom, odnosno dva treninga po njihovom izboru. 

TELEFONSKE KONSULTACIJE
10:00 - 14:00

Konsultacije sa našim savetnicima putem telefona pretplatnici mogu koristiti svakog radnog dana u periodu od 10 do 14 sati, u okviru raspoloživog vremena za odabrani paket pretplate.

Ovaj vid konsultacija treba koristiti samo izuzetno, za slučajeve koje je moguće objasniti i razumeti usmeno u kraćem telefonskom razgovoru.

odgovori na KRATKA
pitanja putem mejla

Pretplata obuhvata pravo na odgovore na kratka pitanja putem mejla, koja je moguće rešiti u relativno kratkom roku.

Pretplata ne obuhvata detaljne, višesatne analize poslovnih transakcija, odnosno ugovora i druge dokumentacije.

PKT VESTI - DOSTAVLJANJE
HITNIH INFORMACIJA

O svim važnim događajima u oblasti propisa koje pratimo, a koji nastanu između dva broja časopisa, pretplatnike obaveštavamo slanjem mejlova sa vestima. Na ovaj način, pretplatnici su uvek u toku sa svim relevantnim informacijama.

POVLAŠĆENE CENE ZA TRENINGE
I DRUGE PKT USLUGE

Pretplatnici ostvaruju popust i pravo na specijalne uslove po osnovu korišćenja naših usluga, kao što su treninzi–seminari, konsultantske usluge, kao i popust prilikom kupovine drugih izdanja koja ćemo povremeno priređivati.

PRIJAVA ZA PRETPLATU