Video

Poziv na pretplatu za časopis Porezi i računovodstvo za 2024.

Poreska kancelarija Tatić poziva uspešne kompanije, preduzetnike i fizička lica da se pretplate na časopis POREZI I RAČUNOVODSTVO za 2024. godinu. Kao i za prethodne dve godine, na raspolaganju su tri paketa pretplate: Srebrni, Zlatni i Premijum, sa različitim obuhvatom konsultacija i brojem gratis treninga, po nepromenjenim cenama za Premijum paket i delimično korigovanim cenama za Srebrni i Zlatni paket u odnosu na inicijalne cene koje su formirane 2021. godine. Detaljnije informacije o pojedinačnim elementima pretplate i cenama godišnje i kvartalne pretplate možete pronaći na strani PRETPLATA.