Raspored treninga

 • Utvrđivanje poreza na imovinu za 2020. godinu i nova pravila utvrđivanja poreza na prenos apsolutnih prava

  06. 03. 2020.
  Centralna tema treninga je utvrđivanje poreza na imovinu za 2020. godinu u skladu sa novim pravilima. Krajem 2019. godine izvršene su izmene i dopune Zakona o porezima na imovinu koje se, u oblasti poreza na imovinu u tzv. statici, prvi put primenjuju kod utvrđivanja poreza na imovinu za 2020. godinu. Propisane su i nove poreske prijave koje se podnose isključivo u elektronskom obliku. Rok za dostavljanje poreske prijave, odnosno utvrđivanje poreza na imovinu je 31. mart 2020. godine. Na treningu ukazujemo i na nova pravila u oblasti poreza na prenos apsoltunih prava, koja su u primeni od 1. januara 2020. godine.
  6. 3. 2020.
 • Prava i obaveze poreskih obveznika u poreskom postupku (praktična primena ZPPPA)

  17. 03. 2020.
  Poreska kancelarija Tatić organizuje trening iz oblasti poreskog postupka. U centru pažnje biće nova pravila propisana poslednjim izmenama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji. Predavanje će biti zasnovano na praktičnim iskustvima koja svakodnevno stičemo prilikom pružanja pomoći klijentima koji nas angažuju kako bi ostvarili svoja prava u postupku poreske kontrole.
  17. 3. 2020.
 • Kontrola deviznog poslovanja i najčešći devizni prekršaji rezidenata

  24. 03. 2020.
  Trening je posvećen uvek aktuelnim temama iz oblasti deviznog i spoljnotrgovinskog poslovanja, isključivo sa praktičnih aspekata. U centru pažnje su kontrola deviznog poslovanja i najčešći prekršaji rezidenata u ovoj oblasti. Program predavanja koncipiran je na osnovu svakodnevnih pitanja naših pretplatnika. Predavač je Branka Đorđević iz Ministartsva finansija, sa prethodnim višegodišnjim iskustvom inspektora devizne kontrole.
  24. 3. 2020.

PORESKA KANCELARIJA TATIĆ d.o.o.

©Copyright 2017 | All Rights Reserved.