Raspored treninga

  • Primena propisa u uslovima vanrednog stanja (online trening)

    10. 04. 2020.
    U uslovima vanrednog stanja, kada je onemogućeno okupljanje većeg broja ljudi i neposredan kontakt, Poreska kancelarija Tatić organizuje trening putem odgovarajuće internet platforme u formi video-konferencije koja se održava u realnom vremenu. Trening je besplatan za sve zainteresovane učesnike koji se budu prijavili. Trening je posvećen aktuelnim temama iz oblasti poreza, radnih odnosa i drugih propisa u uslovima vanrednog stanja.
    10. 4. 2020.

PORESKA KANCELARIJA TATIĆ d.o.o.

©Copyright 2017 | All Rights Reserved.