PKT TRENING CENTAR

 • --

  Nova pravila oporezivanja zarada, novi podsticaji za zapošljavanje i druge izmene zakona iz oblasti poreza na dohodak i doprinosa

  U okviru seta poreskih zakona usvojenih krajem novembra 2021. godine, najvažnije i najobimnije izmene izvršene su u oblasti poreza na dohodak građana, sa pratećim izmenama u oblasti doprinosa. Nova pravila oporezivanja i brojni novi podsticaji za zapošljavanje primenjuju se uglavnom od 1. januara 2022. godine.
  10. 12. 2021.
 • --

  Utvrđivanje poreza na dobit i poreske amortizacije za 2021. godinu, i dopuna Zakona o porezu na dobit pravnih lica

  Porez na dobit pravnih lica za 2021. godinu utvrđuje se u skladu sa delimično izmenjenim pravilima koja su propisana prošlogodišnjim izmenama Zakona o porezu na dobit pravnih lica. Na osnovu iskustva iz ove godine i do sada izdatih mišljenja Ministarstva finansija objasnićemo specifičnosti prilikom utvrđivanja poreske amortizacije za 2021. godinu. Osim toga, na treningu ćemo detaljno razmatrati opšta i specifična pravila priznavanja prihoda i rashoda u poreskom bilansu, kao i utvrđivanje kapitalnih dobitaka i gubitaka.
  16. 12. 2021.
 • --

  Primena propisa o fiskalizaciji - aktuelna i sporna pitanja

  Primena novog Zakona o fiskalizaciji započela je 1. novembra 2021. godine. Ipak, većina obveznika se još uvek priprema za proces fiskalizacije u skladu sa novim pravilima, imajući u vidu da je propisan prelazni period od šest meseci. Očekuje se da Vlada izvrši izmene i dopune Uredbe o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja, sa ciljem oslobađanja od obaveze fiskalizacije još nekih delatnosti. Osim novina u propisima, na treningu razmatramo aktuelna i sporna pitanja iz oblasti fiskalizacije.
  17. 12. 2021.
 • --

  Pripreme za sastavljanje finansijskih izveštaja - primena novog Kontnog okvira i računovodstveni obračuni koji utiču na rezultat

  Godišnji finansijski izveštaj za 2021. godinu sastavlja se i dostavlja u skladu sa novim pravilima. Finansijski izveštaj treba sastaviti primenom novog Kontnog okvira za privredna društva, zadruge i preduzetnike (koji poslovne knjige vode po sistemu dvojnog knjigovodstva). Za te svrhe propisana je obaveza preknjižavanje sa "starih" računa na "nove" račune. Prilikom sastavljanja godišnjeg finansijskog izveštaja dolaze do izražaja računovodstveni postupci koji su zasnovani na procenama i obračunima. U pojedinim okolnostima, preko obračunskih kategorija prihoda i rashoda može se uticati na rezultat u Bilansu uspeha. Cilj treninga jeste da skrenemo pažnju na pravila primene pojedinih računovodstvenih postupaka i sagledamo njihov uticaj na rezultat i oporezivu dobit.
  22. 12. 2021.
 • --

  PDV aktuelnosti - izdavanje računa, povratna ambalaža, utvrđivanje manjka, ispravka srazmernog poreskog odbitka i dr.

  Krajem 2021. godine aktuelizuje se pitanje poreskog tretmana povratne ambalaže, kao i uobičajena pitanja u pogledu utvrđivanja manjka, ispravke srazmernog poreskog odbitka i dr. Obveznici su dužni da izvrše popis ambalaže i utvrde presek stanja, koji će kod pojedinih obveznika rezultirati obavezom obračuna PDV-a na manjak povratne ambalaže koja do tada nije zaračunata kupcima. Nova pravila oporezivanja povratne ambalaže primenjivaće se na isporuke koje će biti izvršene od 1. januara 2022. godine. Počinje i primena Zakona o elektronskom fakturisanju, odnosno Zakona o fiskalizaciji, pa treba sagledati uticaj tih propisa na obračun PDV-a i pravila izdavanja računa. Poseban osvrt daćemo na primenu propisa o PDV-u u postupku tzv. zajedničke proizvodnje, kao i na pojedina aktuelna pitanja iz oblasti građevinarstva.
  24. 12. 2021.