Raspored treninga

 • Poreska i računovodstvena amortizacija za 2019. godinu, i utvrđivanje odloženog poreza (pretpremijera)

  18. 11. 2019.
  Prilikom utvrđivanja poreza na dobit pravnih lica za 2019. godinu, primenjivaće se nekoliko različitih pravila za obračun poreske amortizacije. Naime, očekuje se donošenje novog Pravilnika o amortizaciji stalnih sredstava koja se priznaje za poreske svrhe, koji će se primenjivati na stalna sredstva nabavljena počev od 1. januara 2019. godine, odnosno počev od prvog dana poreskog perioda koji počinje u 2019. godini. Za potrebe obračuna poreske amortizacije stalnih sredstava nabavljenih do kraja 2018. godine primenjuju se druga (stara) pravila.
  18. 11. 2019.
 • Poreska i računovodstvena amortizacija za 2019. godinu, i utvrđivanje odloženog poreza (premijera)

  19. 11. 2019.
  Prilikom utvrđivanja poreza na dobit pravnih lica za 2019. godinu, primenjivaće se nekoliko različitih pravila za obračun poreske amortizacije. Naime, očekuje se donošenje novog Pravilnika o amortizaciji stalnih sredstava koja se priznaje za poreske svrhe, koji će se primenjivati na stalna sredstva nabavljena počev od 1. januara 2019. godine, odnosno počev od prvog dana poreskog perioda koji počinje u 2019. godini. Za potrebe obračuna poreske amortizacije stalnih sredstava nabavljenih do kraja 2018. godine primenjuju se druga (stara) pravila.
  19. 11. 2019.
 • Poreska i računovodstvena amortizacija za 2019. godinu, i utvrđivanje odloženog poreza (repriza)

  20. 11. 2019.
  Prilikom utvrđivanja poreza na dobit pravnih lica za 2019. godinu, primenjivaće se nekoliko različitih pravila za obračun poreske amortizacije. Naime, očekuje se donošenje novog Pravilnika o amortizaciji stalnih sredstava koja se priznaje za poreske svrhe, koji će se primenjivati na stalna sredstva nabavljena počev od 1. januara 2019. godine, odnosno počev od prvog dana poreskog perioda koji počinje u 2019. godini. Za potrebe obračuna poreske amortizacije stalnih sredstava nabavljenih do kraja 2018. godine primenjuju se druga (stara) pravila.
  20. 11. 2019.
 • Izmene i dopune Zakona o porezu na dohodak građana i Zakona o doprinosima (premijera)

  27. 11. 2019.
  Tokom prve polovine novembra 2019. godine očekuje se da Narodna skupština usvoji Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana i Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje. Izmene u oba zakona su vrlo značajne i obimne, a predviđeno je da će se primenjivati uglavnom od 1. januara 2020. godine (osim pojedinih odredaba koje će imati odloženu primenu).
  27. 11. 2019.
 • Izmene i dopune Zakona o porezu na dohodak građana i Zakona o doprinosima (repriza)

  28. 11. 2019.
  Tokom prve polovine novembra 2019. godine očekuje se da Narodna skupština usvoji Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana i Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje. Izmene u oba zakona su vrlo značajne i obimne, a predviđeno je da će se primenjivati uglavnom od 1. januara 2020. godine (osim pojedinih odredaba koje će imati odloženu primenu).
  28. 11. 2019.

PORESKA KANCELARIJA TATIĆ d.o.o.

©Copyright 2017 | All Rights Reserved.