Raspored treninga

  • Građevinska delatnost i promet objekata u sistemu PDV-a

    23. 05. 2019.
    Tema treninga jeste izgradnja objekata i njihov promet u sistemu PDV-a, sa posebnim osvrtom na pitanja o prometu iz oblasti građevinarstva u smislu člana 10. stav 2. tačka 3) Zakona o PDV-u. Na treningu se razmatraju relativno složeni odnosi između različitih učesnika u ovim poslovima. Trening je podjednako namenjen investitorima, izvođačima radova, odnosno kupcima i prodavcima objekata.
    23. 5. 2019.

PORESKA KANCELARIJA TATIĆ d.o.o.

©Copyright 2017 | All Rights Reserved.