PKT TRENING CENTAR

  • --

    Specijalistička obuka za porez na dodatu vrednost (12 dana / 60 časova)

    Nakon uspešno realizovanog prvog ciklusa obuke, Poreska kancelarija Tatić najavljuje novi ciklus specijalističke obuke za PDV. Svrha obuke jeste potpuno osposobljavanje polaznika za razumevanje sistema PDV-a, kao i za praktično rešavanje opštih i specifičnih pitanja. Predavači su eksperti PKT-a koji se PDV-om profesionalno bave od početka njegove primene u Srbiji. Svi učesnici obuke dobijaju Knjigu o porezu na dodatu vrednost (u štampanoj i elektronskoj formi), Zbirku propisa o PDV-u i prateće prezentacije.
    16. septembar - 22. oktobar 2022.