PKT TRENING CENTAR

 • 9. 3. 2021.

  Utvrđivanje poreza na imovinu za 2021. godinu u skladu sa novim pravilima i na novim obrascima

  Centralna tema treninga je utvrđivanje poreza na imovinu za 2021. godinu u skladu sa novim pravilima i na novim obrascima. Krajem 2020. godine izvršene su izmene i dopune Zakona o porezima na imovinu koje se, u oblasti poreza na imovinu u tzv. statici, prvi put primenjuju kod utvrđivanja poreza na imovinu za 2021. godinu. Propisane su i nove poreske prijave koje se podnose isključivo u elektronskom obliku. Rok za dostavljanje poreske prijave, odnosno utvrđivanje poreza na imovinu za tekuću godinu je 31. mart 2021. godine.
  9. 3. 2021.
 • 18. 3. 2021.

  Pravila izdavanja računa u sistemu PDV-a i pripreme za novi Zakon o elektronskom fakturisanju

  U pripremi je donošenje novog Zakona o elektronskom fakturisanju, kojim će biti propisana obaveza i pravila izdavanja elektronskih faktura. Inače, Zakon o PDV-u primenjuje se više od 16 godina, ali u praksi još uvek postoje problemi u pogledu izdavanja računa, odnosno iskazivanja propisanih elemenata. Obveznici vrlo često izdaju neispravne račune što dovodi do osporavanja prava na odbitak prethodnog poreza. Trening je namenjen svim licima koja se bave PDV-om, a posebna preporuka je da se na trening prijave lica koja se neposredno bave izdavanjem, prijemom i kontrolom računa.
  18. 3. 2021.
 • 25. 3. 2021.

  Primena MSFI 9 - klasifikacija i vrednovanje potraživanja i drugih finansijskih instrumenata, sa osvrtom na poreski tretman

  MSFI 9 - Finansijski instrumenti, na međnarodnom nivou u primeni je od 1. januara 2018. godine. Međutim, za privredna društva u Srbiji primena je obavezna počev od finansijskih izveštaja za 2020. godinu. Standard propisuje značajne izmene u pogledu klasifikacije i vrednovanja finansijskih instrumenata u odnosu na ranije važeći MRS 39. Jedna od najznačajnijih novina odnosi se na obezvređenje potraživanja i drugih finansijskih sredstava; uveden je model očekivanog kreditnog gubitka umesto modela nastalog gubitka iz MRS 39. Poseban osvrt dajemo na poreski tretman efekata primene MSFI 9.
  25. 3. 2021.