Kontakt

PORESKA KANCELARIJA TATIĆ d.o.o.

Sedište:
Omladinskih brigada 86/37.2, Novi Beograd

PIB: 107045944
Matični broj: 20731656

E-mail: office@pktatic.rs