PKT vesti

 • Utvrđen je Predlog zakona o računovodstvu (sa spornim rešenjem o „profesionalnim zvanjima“)

  18. 09. 2019.
  Na sednici održanoj 16. septembra 2019. godine, Vlada Republike Srbije utvrdila je Predlog Zakona o računovodstvu. Prema našim saznanjima, očekuje se da se ovaj predlog zakona nađe u skupštinskoj proceduri početkom oktobra. Predviđeno je da novi Zakon o računovodstvu stupi na snagu 1. januara 2020. godine, osim odredaba koje se odnose na čl. 6, 29, 44-49, 51. i 52, koje će se primenjivati od 1. januara 2022. godine, kao i pojedinih odredaba čl. 4, 32, 39. i 40. koje će se primenjivati od dana prijema Republike Srbije u Evropsku uniju.
 • Utvrđen je Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o PDV-u (primena od 1. januara 2020)

  17. 09. 2019.
  Na sednici održanoj 16. septembra 2019. godine, Vlada Republike Srbije utvrdila je Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost. Prema našim saznanjima, očekuje se da se ovaj predlog zakona nađe u skupštinskoj proceduri krajem septembra ili početkom oktobra. Većina predviđenih izmena primenjivaće se od 1. januara 2020. godine, osim odredaba koje se odnose na čl. 24 i 26. Zakona o PDV-u i odredaba koje sadrže ovlašćenja za donošenje podzakonskih akata koje će se primenjivati od dana stupanja na snagu ovog zakona odnosno u roku od osam dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku RS.
 • Izašao je časopis Porezi i računovodstvo broj 09/19 - tema broja: Interni obračun PDV-a po osnovu prometa stranog lica

  01. 09. 2019.
  Kao temu broja izdvojili smo tekst o obračunu PDV-a po osnovu prometa stranog lica. Iako je reč o postupku koji se primenjuje od početka primene propisa o PDV-u (uz neznatne izmene pojedinih pravila), u praksi se još uvek relativno često prave greške. Poreski dužnici treba da razumeju da poreska obaveza nastaje danom prometa stranog lica (ne računajući avansno plaćanje i slučaj sa licencama i drugim uslugama iz člana 5. stav 1. tačka 3) Zakona o PDV-u), nezavisno od toga da li je strano lice izdalo račun, odnosno da li je taj račun stigao do službe koja treba da izvrši obračun PDV-a.
 • Objavljen je spisak dokumentacije koja je potrebna za ostvarivanje prava na naknadu zarade za bolovanje preko 30 dana

  14. 08. 2019.
  Za osiguranike kod kojih je privremena sprečenost za rad nastupila počev od 11. 4. 2019. godine koristi se novi spisak dokumentacije potrebne za ostvarivanje prava na naknadu zarade na teret RFZO.
 • Izašao je novi broj časopisa Porezi i računovodstvo (08/19) - tema broja: Pravilnici o podsticajima u oblasti poreza na dobit

  28. 07. 2019.
  Kao temu broja izdvojili smo tekstove o novim poreskim podsticajima u oblasti poreza na dobit. Ministar finansija doneo je tri pravilnika koja se odnose na podsticaje iz čl. 22g, 25b i 50j Zakona o porezu na dobit pravnih lica. Poreski podsticaji su vrlo specifični i nisu namenjeni širem krugu obveznika, tj. verovatno će ih koristiti manji broj obveznika. Primena novih podsticaja je relativno složena jer zahteva vrlo detaljnu evidenciju, proračune, nove obrasce, a konačno i obavezu sačinjavanja izveštaja (nešto poput onog o transfernim cenama).

PORESKA KANCELARIJA TATIĆ d.o.o.

©Copyright 2017 | All Rights Reserved.