Pretraga vesti

Unesite pojam za pretragu vesti
 • SVE GODINE
 • 2020.
 • 2019.
 • 2018.
 • 2017.
 • 2016.
 • 2015.
 • 2014.
PRETRAGA

PKT VESTI

PKT vesti

 • 2. 4. 2021.

  Objavljen je časopis Porezi i računovodstvo broj 4/21 (tema broja: Primena MSFI 9) i zakazan je dvodnevni PKT online trening o novom Pravilniku o PDV-u

  Kao temu broja izdvojili smo praktičnu primenu MSFI 9 – Finansijski instrumenti. U tri teksta objasnili smo najvažnije aspekte ovog izuzetno složenog standarda, čija primena je obavezna počev od godišnjeg finansijskog izveštaja za 2020. godinu (osim u slučaju banaka, koje ga primenjuju još od 2018). Najvažniji je novi model obezvređenja (ispravke vrednosti) potraživanja, koji se zasniva na konceptu „očekivanog gubitka“, što se značajno razlikuje od koncepta „nastalog gubitka“, koji je predviđao raniji MRS 39.
 • 1. 4. 2021.

  Doneta je uredba o delatnostima kod kojih ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko elektronskog fiskalnog uređaja od 1. januara 2022. godine

  U skladu sa novom uredbom, od 1. januara 2022. biće znatno smanjen broj delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa dobara i usluga na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja. Drugim rečima, obveznici iz mnogih delatnosti koji u prethodnom periodu nisu imali obavezu evidentiranja prometa preko fiskalne kase, od naredne godine imaće obavezu da svoj promet evidentiraju preko elektronskog fiskalnog uređaja u skladu sa Zakonom.
 • 1. 4. 2021.

  Objavljeni su pravilnici za primenu novog Zakona o fiskalizaciji - od 1. januara 2022. godine

  Novi Zakon o fiskalizaciji primenjivaće se od 1. januara 2022. godine. Danom početka primene Zakona prestaje da važi Zakon o fiskalnim kasama. Prelaznom i završnom odredbom člana 20. Zakona o fiskalizaciji predviđeno je da će se propisi za sprovođenje ovog zakona doneti u roku od devet meseci od dana stupanja na snagu tog zakona, odnosno najkasnije do 29. septembra 2021. godine. Za razliku od mnogih drugih slučajeva, kada se obično kasni sa objavljivanjem podzakonskih akata, ili se to čini neposredno uoči isteka krajnjeg roka, ovoga puta propisi su doneti značajno pre isteka propisanog roka.
 • 30. 3. 2021.

  Isplata direktnih davanja u skladu sa Programom privrednim subjektima koji usled nedostatka sredstava ne isplate zaradu za februar do kraja marta

  U aktuelnom momentu povodom očekivane prve uplate direktnih davanja u skladu sa Programom direktnih davanja, jedno od pitanja glasi: Da li privredni subjekti koji usled nedostatka sredstava ne isplate zaradu za februar do kraja marta 2021. godine mogu da koriste direktna davanja u skladu sa Programom koji je stupio na snagu 13. februara 2021. godine?
 • 25. 3. 2021.

  Vlada je usvojila Predlog zakona o elektronskom fakturisanju

  Na sednici Vlade održanoj 25. marta 2021. godine utvrđen je Predlog zakona o elektronskom fakturisanju i upućen Narodnoj skupštini na usvajanje. Zakonom o elektronskom fakturisanju biće uređeno izdavanje, slanje, prijem, obrada, čuvanje, sadržina i elementi elektronskih faktura i druga pitanja koja su od značaja za elektronsko fakturisanje, u transakcijama između subjekata javnog sektora, između subjekata privatnog sektora, odnosno između subjekta javnog i subjekta privatnog sektora.