PKT vesti

 • Uz novi broj časopisa (Porezi i računovodstvo broj 1/20), dve zbirke poreskih zakona, PKT kalendar i dve ulaznice za seminar o godišnjem finansijskom izveštaju

  04. 01. 2020.
  U okviru izmena poreskih zakona koje su izvršene početkom decembra 2019, svakako su najznačajnije one koje su izvršene u Zakonu o porezu na dohodak građana, pa smo to izdvojili kao temu broja. U nekoliko tekstova objasnili smo primenu novih pravila oporezivanja preduzetnika koji su u faktičkom radnom odnosu, kao pokušaj države da spreči poslednjih godina sve izraženiju tendenciju poslodavca da sa fizičkim licima ne zaključuju ugovor o radu, već ta lica angažuju kao preduzetnike (po pravilu paušalce). Istovremeno, zakonodavac, osim što takve poslodavce abolira bilo kakve odgovornosti, čak ih i nagrađuje propisivanjem poreskog podsticaja u slučaju zapošljavanja tzv. kvalifikovanog novozaposlenog lica
 • Propisane su nove šifre vrste prihoda u skladu sa izmenama Pravilnika o poreskoj prijavi PPP-PD (u primeni od 1. januara 2020)

  02. 01. 2020.
  Propisane su nove šifre za isplatu zarada licima koja će ostvarivati pravo na nove olakšice i nove šifre za isplatu naknade kao drugog prihoda preduzetniku ili preduzetniku paušalcu za koje se pokaže da nisu samostalni.
  16.12.2019.
 • Izvršene su izmene tri pravilnika iz oblasti poreza na dobit (poreski bilans, poreska prijava i transferne cene)

  29. 12. 2019.
  Izmene Pravilnika o poreskom bilansu izvršene su sa ciljem usaglašavanja sa prošlogodišnjim i nedavno izvršenim izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica. Za te svrhe propisan je novi Obrazac PB 1 (ima 69 pozicija u odnosu na prethodnoh 65). Izmenama Pravilnika o poreskoj prijavi propisan je novi Obrazac PDP, sa ciljem omogućavanja iskazivanja podataka o novim poreskim kreditima koji su propisani Zakonom. Izmene i dopune Pravilnika o transfernim cenama izvršene su sa ciljem da se precizira način korekcije rashoda poreske amortizacije u slučaju stalnog sredstva čija je nabavna vrednost utvrđena na osnovu transferne cene koja je veća od cene „van dohvata ruke“.
  16.12.2019.
 • Doneta su tri pravilnika iz oblasti PDV-a (o računima, srazmernom poreskom odbitku i prijavi za evidentiranje)

  27. 12. 2019.
  Ministar finansija doneo je tri pravilnika iz oblasti PDV-a, i to: Pravilnik o načinu utvrđivanja i ispravke srazmernog poreskog odbitka; Pravilnik o o izmenama i dopunama Pravilnika o određivanju slučajeva u kojima nema obaveze izdavanja računa i o računima kod kojih se mogu izostaviti pojedini podaci; Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o obliku i sadržini prijave za evidentiranje obveznika PDV, postupku evidentiranja i brisanja iz evidencije i o obliku i sadržini poreske prijave PDV. Pravilnici su objavljeni u Službenom glasniku RS broj 94/19 od 27. decembra 2019, a stupaju na snagu 1. januara 2020. godine.
  16.12.2019.
 • Objavljen je Pravilnik o amortizaciji stalnih sredstava koja se priznaje za poreske svrhe

  27. 12. 2019.
  Kao što smo i najavili pre nekoliko dana, u Službenom glasniku RS broj 93/19 od 26. decembra 2019. godine objavljen je novi Pravilnik o amortizaciji stalnih sredstava koja se priznaje za poreske svrhe. Pravilnik stupa na snagu 1. januara 2020. godine, ali svakako se primenjuje prilikom utvrđivanja poreza na dobit za 2019. godinu. Naime, novi pravilnik se primenjuje na stalna sredstva stečena počev od 1. januara 2019. godine, odnosno počev od prvog dana poreskog perioda koji počinje u 2019. godini.
  16.12.2019.

PORESKA KANCELARIJA TATIĆ d.o.o.

©Copyright 2017 | All Rights Reserved.