Video

Pravila izdavanja računa - aktuelne teme (promocija Priručnika o računima)

Povodom promocije priručnika: Pravila izdavanja računa, Poreska kancelarija Tatić organizovala je 12. jula 2022. godine online trening koji je bio namenjen kupcima ovog izdanja. Programom predavanja obuhvaćene su aktuelne teme o pojedinim aspektima izdavanja fiskalnih računa, elektronskih faktura i PDV računa, u skladu sa novim pravilima koja su u primeni od 1. maja, odnosno 1. jula 2022. godine.