Video

Finalni PKT seminar u 2020: Plaćanje odloženih javnih prihoda na rate i primena novih propisa o PDVu 28. decembar 2020.

Poreska kancelarija Tatić održala je besplatan online seminar 28. decembra 2020. godine. Povod za održavanje seminara bilo je donošenje nove uredbe Vlade kojom se bliže uređuje postupak i način plaćanja javnih prihoda čija je dospelost za plaćanje odložena u skladu sa Uredbom o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima, kao i u skladu sa Zaključkom Vlade donetim krajem jula 2020. godine.