PKT vesti

 • Objavljen je časopis Porezi i računovodstvo broj 6/20 (tema broja: Rezervisani sopstveni udeli - poreski aspekti i primena MSFI 2)

  22. 05. 2020.
  Kao temu broja izdvojili smo nove institute, propisane poslednjim izmenama Zakona o privrednim društvima, koji su u primeni od 1. aprila 2020. godine: rezervisani sopstveni udeo i pravo na sticanje ovog udela kao finansijski instrument. Suština ovih instituta je mogućnost da društvo s ograničenom odgovornošću stimuliše ili nagradi određeno lice (npr. zaposlenog, direktora ili drugo lice koje ima poseban značaj za društvo), tako što će tom licu biti omogućeno da stekne udeo u društvu, po unapred određenoj (povlašćenoj) ceni. Pritom, reč je o (sopstvenom) udelu koje društvo prethodno stiče od svojih postojećih članova, bez naknade.
 • Dodatne informacije u vezi sa podnošenjem izmenjene poreske prijave na Obrascu PPP-PD

  08. 05. 2020.
  Prema novim trenutno raspoloživim informacijama, u izmenjenoj poreskoj prijavi kao datum plaćanja (u polju 1.4 Obrasca PPP-PD) ipak može da bude upisan 4. januar 2021. godine. Međutim, ukoliko je reč o izmenama koje utiču na iznos direktnog davanja, koje je u međuvremenu već uplaćeno na namenski račun privrednog subjekta, takva izmena neće uticati na iznos direktnog davanja, tj. neće se naknadno vršiti dodatna uplata na namenski račun.
 • Nekoliko (sistemskih) grešaka nastalih prilikom uplate bespovratnih novčanih sredstava privrednim subjektima

  08. 05. 2020.
  Kao što je u medijima najavljeno, uplata bespovratnih novčanih sredstava - direktnih davanja u smislu Uredbe o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima privrednim subjektima realizovana je najvećim delom tokom jučerašnjeg dana. Međutim, u velikom broju slučajeva uočene su nepravilnosti i greške u pogledu iznosa koji je uplaćen na namenske račune privrednih subjekata.
 • Nemogućnost podnošenja izmenjene poreske prijave (na Obrascu PPP-PD) u kojoj bi kao datum plaćanja bio upisan 4. januar 2021.

  05. 05. 2020.
  Obveznici koji su početkom maja hteli da podnesu izmenjenu poresku prijavu (nezavisno od razloga) i u polju 1.4 Obrasca PPP-PD da ponovo upišu 4. januar 2021. godine, tako nešto nisu mogli da urade jer sistem ne dozvoljava, već se u polje 1.4 ovog obrasca može upisati tekući datum kada se potpisuje izmenjena poreska prijava.
 • Privredni subjekt koji je dividendu isplatio 10. aprila nije izgubio pravo na fiskalne pogodnosti i direktna davanja (stav MF)

  02. 05. 2020.
  Prema odgovoru koji je Ministarstvo finansija dalo Poreskoj upravi, imajući u vidu činjenicu da poreskom obvezniku koji je 10. aprila isplatio dividendu u toku radnog dana nije mogla biti poznata sadržina Uredbe koja je istog dana usvojena i objavljena u Službenom glasniku, poreski obveznici ne gube pravo na direktna davanja i fiskalne pogodnosti po osnovu navedene isplate. Međutim, poreski obveznci koji počev od 11. aprila 2020. godine pa do kraja 2020. godine izvrše isplatu dividende, gube pravo da koriste pravo na direktna davanja i fiskalne pogodnosti.

PORESKA KANCELARIJA TATIĆ d.o.o.

©Copyright 2017 | All Rights Reserved.