PKT vesti

  • Izašao je časopis Porezi i računovodstvo broj 12/18 (tema broja: Izmene i dopune poreskih i drugih zakona)

    09. 12. 2018.
    Narodna skupština usvojila je set zakona kojima su izvršene izmene i dopune poreskih zakona, kao i nekoliko zakona iz drugih oblasti, a konačno je donet i novi Zakon o korišćenju javnih dobara. Izmene zakona su brojne i značajne, pa je najveći deo sadržaja posvećen detaljnim objašnjenjima novih zakonskih rešenja.
  • Utvrđeni su predlozi zakona o izmenama i dopunama zakona iz oblasti poreza na dohodak građana i doprinosa

    23. 11. 2018.
    Na sajtu Narodne skupštine su objavljeni predlozi zakona o porezu na dohodak građana i zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje. Usvajanje ovih zakona se očekuje početkom decembra. Očekuje se da paket navedenih zakona bude razmatran na sednici Narodne skupštine tokom poslednje nedelje novembra, što bi trebalo da znači da se usvajanje može očekivati početkom decembra.
  • Vlada je utvrdila nekoliko predloga zakona o izmenama i dopunama poreskih i drugih zakona

    20. 11. 2018.
    Na sednici održanoj 20. novembra 2018. godine, Vlada je utvrdila predloge zakona o izmenama i dopunama sledećih zakona: Zakona o porezu na dobit pravnih lica, Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, Zakona o republičkim administrativnim taksama i Zakona o igrama na sreću. Na narednoj sednici Vlade očekuje se utvrđivanje i predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana i Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje. Takođe, očekuje se utvrđivanje Predloga zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara.
  • Izašao je časopis Porezi i računovodstvo broj 11/18 (tema broja: Transakcije udelima u društvu s ograničenom odgovornošču)

    31. 10. 2018.
    Nakon statusnih promena, što je bila tema prethodnog broja časopisa, kao temu ovog broja pripremili smo povezanu problematiku – transakcije udelima u društvu s ograničenom odgovornošću. Reč je o vrlo čestoj transakciji u kojoj mogu učestvovati različita lica (pravna, fizička, rezidenti, nerezidenti, povezana ili nepovezana), pa u svakom konkretnom slučaju treba sagledati poreske implikacije. Obuhvatili smo i specifičan slučaj otkupa/sticanja sopstvenog udela sa kritičkim osvrtom na iskonstruisani model poreske evazije koji se zasniva na otkupu sopstvenog udela kao simulovanom pravnom poslu, dok je disimulovani pravni posao isplata dobiti.
  • Objavljen je prevod Međunarodnog standarda finansijskog izveštavanja za mala i srednja pravna lica (MSFI za MSP)

    30. 10. 2018.
    Ministar finansija doneo je Rešenje o utvrđivanju prevoda Međunarodnog standarda finansijskog izveštavanja za mala i srednja pravna lica (MSFI za MSP). Izmenjeni MSFI za MSP počeće da se primenjuje od finansijskih izveštaja koji se sastavljaju na dan 31. decembra 2019. godine. Pravna lica mogu primeniti MSFI za MSP i prilikom sastavljanja finansijskih izveštaja na dan 31. decembra 2018. godine (uz obelodanjivanje odgovarajućih informacija u Napomenama uz finansijske izveštaje).

PORESKA KANCELARIJA TATIĆ d.o.o.

©Copyright 2017 | All Rights Reserved.