25. 11. 2022.

Elektronsko fakturisanje

i evidentiranje obračuna PDV-a u SEF-u

Povodom početka pune primene izmenjenih pravila izdavanja računa u skladu sa Zakonom o elektronskom fakturisanju od 1. januara 2023. godine, Poreska kancelarija Tatić priprema novo kapitalno izdanje u štampanom i elektronskom obliku.

Reč je o instruktivnom priručniku u kojem ćemo dati detaljna objašnjenja o svim pravilima izdavanja elektronskih faktura u skladu sa propisima o elektronskom fakturisanju i propisima o PDV-u, ali i drugih propisa.

Počev od 1. maja 2022. godine subjekti privatnog i javnog sektora imaju obavezu izdavanja elektronskih faktura subjektima javnog sektora, a počev od 1. jula 2022. godine za subjekte privatnog sektora počela je obaveza prijema elektronskih faktura koje je izdao subjekt javnog ili privatnog sektora.

Počev od 1. januara 2023. godine očekuje se najmasovnije uključivanje obveznika u Sistem elektronskih faktura (SEF), i to subjekata privatnog sektora koji će od ovog datuma imati obavezu izdavanja elektronskih faktura drugim subjektima privatnog sektora (za tzv. B2B transakcije), kao i obavezu tzv. elektronskog evidentiranja obračuna PDV-a. Imajući u vidu brojne nepreciznosti, neuređenosti i međusobnu nesaobraznost propisa o elektronskom fakturisanju i propisa o PDV-u, ovo je otvorilo brojne izazove i pitanja obveznika.

Predložene izmene i dopune Zakona o elektronskom fakturisanju, najavljene izmene podzakonskih akata sa početkom primene od 1. januara 2023. godine, kao i brojne i značajne promene Internog tehničkog uputstva i SEF-a u proteklom periodu, zajedno sa očekivanim izmenama propisa o PDV-u sa ciljem usaglašavanja ove dve usko povezane grupe propisa, dovele su do potrebe za izradom instruktivnog priručnika koji bi u praktičnom smislu objedinio sva pravila izdavanja elektronskih faktura.

Elektronsko fakturisanje i evidentiranje PDV-a za SEF
Elektronsko fakturisanje i evidentiranje PDV-a za SEF

IZDANJE OBUHVATA

Priručnik

ELEKTRONSKO FAKTURISANJE I EVIDENTIRANJE OBRAČUNA PDV-A U SEF-U ŠTAMPANO IZDANJE

Priručnik sadrži sveobuhvatna i detaljna objašnjenja o pravilima izdavanja elektronskih faktura u skladu sa Zakonom o elektronskom fakturisanju, sa uporednom analizom pravila izdavanja računa u skladu sa Zakonom o PDV-u. Poseban deo priručnika odnosi se na evidentiranje obračuna PDV-a u Sistemu elektronskih faktura (SEF). 

Elektronska verzija

ELEKTRONSKA VERZIJA PRIRUČNIKA WEB APLIKACIJA

Elektronskoj aplikaciji pristupa se putem interneta – unosom korisničkog imena i lozinke. Prikaz tekstova identičan je prikazu u štampanoj verziji priručnika, a pretraga je jednostavna i brza.

Mobilna verzija

VERZIJA ZA MOBILNE UREĐAJE PRILAGOĐENI PRIKAZ SADRŽAJA

Priručniku je moguće pristupiti i preko mobilnog telefona. Prikaz kompletnog sadržaja priručnika optimizovan je za mobilne uređaje, uz mogućnost pretrage.

CENA I PRIJAVA ZA PREDRAČUN

Cena u pretprodaji za pretplatnike
časopisa Porezi i računovodstvo: 14.900 + PDV (10%)

Cena u pretprodaji za ostale kupce: 19.900 + PDV (10%)

PRIJAVA ZA PREDRAČUN