25. 11. 2022.

Elektronsko fakturisanje

i evidentiranje obračuna PDV-a u SEF-u

Povodom početka primene novog (tzv. jedinstvenog) Pravilnika o elektronskom fakturisanju, od 1. jula 2023. godine, Poreska kancelarija Tatić priredila je novo kapitalno izdanje u štampanom i elektronskom obliku.  

Napomena: Polovinom avgusta 2023. godine prodat je ceo tiraž štampanog izdanja. Priručnik je i dalje u prodaji, ali dostupan je samo u elektronskom obliku. 

Reč je o instruktivnom priručniku u kojem smo dali detaljna objašnjenja o svim pravilima izdavanja elektronskih faktura u skladu sa propisima o elektronskom fakturisanju i propisima o PDV-u, ali i drugih propisa.

Priručnik sadrži 10 poglavlja (na 830 strana) u kojima su detaljno objašnjena sva pravila izdavanja elektronskih faktura. Objašnjenja u svim poglavljima sadrže brojne primere iz prakse. Pored toga, u zasebnom poglavlju obradili smo 100 karakterističnih primera izdavanja elektronskih faktura. Primeri su instruktivni sa skretanjem pažnje na specifičnosti koje najčešće dovode do grešaka u praksi, pa su u potpunosti razumljivi licima zaduženim za izdavanje elektronskih faktura.

Elektronsko evidentiranje obračuna PDV-a predstavlja novinu koju donose propisi o elektronskom fakturisanju. Detaljna objašnjenja dali smo u zasebnom poglavlju sa svim slučajevima iz prakse kada (ne) postoji obaveza elektronskog evidentiranja obračuna PDV-a. Pored toga, u zasebnom poglavlju smo obradili 70 karakterističnih primera unosa podataka u Pojedinačnu evidenciju PDV-a i Zbirnu evidenciju PDV-a.

Elektronsko fakturisanje i evidentiranje PDV-a za SEF
Elektronsko fakturisanje i evidentiranje PDV-a za SEF

IZDANJE OBUHVATA

Priručnik

ELEKTRONSKO FAKTURISANJE I EVIDENTIRANJE OBRAČUNA PDV-A U SEF-U ŠTAMPANO IZDANJE

Priručnik sadrži sveobuhvatna i detaljna objašnjenja o pravilima izdavanja elektronskih faktura u skladu sa Zakonom o elektronskom fakturisanju, sa uporednom analizom pravila izdavanja računa u skladu sa Zakonom o PDV-u. Poseban deo priručnika odnosi se na evidentiranje obračuna PDV-a u Sistemu elektronskih faktura (SEF). 

Elektronska verzija

ELEKTRONSKA VERZIJA PRIRUČNIKA WEB APLIKACIJA

Elektronskoj aplikaciji pristupa se putem interneta – unosom korisničkog imena i lozinke. Prikaz tekstova identičan je prikazu u štampanoj verziji priručnika, a pretraga je jednostavna i brza.

Mobilna verzija

VERZIJA ZA MOBILNE UREĐAJE PRILAGOĐENI PRIKAZ SADRŽAJA

Priručniku je moguće pristupiti i preko mobilnog telefona. Prikaz kompletnog sadržaja priručnika optimizovan je za mobilne uređaje, uz mogućnost pretrage.

CENA I PRIJAVA ZA PREDRAČUN

Cena u pretprodaji za pretplatnike
časopisa Porezi i računovodstvo: 14.900 + PDV (10%)

Cena u pretprodaji za ostale kupce: 19.900 + PDV (10%)

PRIJAVA ZA PREDRAČUN

PRISTUP ELEKTRONSKOJ VERZIJI PRIRUČNIKA

Prijavite se

Ukoliko imate problem sa logovanjem molimo vas da prijavite problem na e-mail adresu podrska@pktatic.rs ili telefonom na
065 2665 284

Molimo vas da unesete ispravan pin