PKT vesti

 • Izašao je časopis Porezi i računovodstvo broj 1/19 sa dve zbirke poreskih propisa

  04. 01. 2019.
  Pred kraj 2018. godine doneto je više podzakonskih akata, među kojima će najveću pažnju verovatno izazvati izmene Pravilnika o poreskoj amortizaciji, o čemu je objavljen tekst. Centralna računovodstvena tema, kojoj smo dodelili i status teme broja, jeste utvrđivanje nabavne vrednosti nekretnina, postrojenja i oprema u skladu sa MRS 16. Uz ovaj broj časopisa pretplatnici štampanog izdanja dobijaju i dve zbirke poreskih propisa.
 • Od 1. januara 2019. godine ukinuta je obaveza popunjavanja i dostavljanja obrazaca M-UN i M-4

  04. 01. 2019.
  Od 1. januara 2019. godine poslodavci više nemaju obavezu popunjavanja i dostavljanja obrazaca M–UN i M–4. Drugim rečima, više ne postoji obaveza predaje Obrasca M-4 do 30. 4. 2019. godine za prethodnu kalendarsku godinu. Takođe, od 1. januara 2019. ne postoji obaveza popunjavanja i predaje Obrasca M-UN, nezavisno od toga što se npr. u januaru 2019. vrši isplata ugovorene naknade za decembar 2018. godine.
 • Objavljeno je nekoliko pravilnika iz oblasti PDV-a, poreza na dobit, poreza na imovinu i poreskog postupka

  29. 12. 2018.
  U Službenom glasniku RS broj 104/18 od 28. decembra 2018. godine objavljeno je nekoliko pravilnika iz oblasti PDV-a, poreza na dobit, poreza na imovinu i poreskog postupka. Svi pravilnici stupaju na snagu 1. januara 2019. godine, osim Pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o poreskoj prijavi za porez po odbitku koji je stupio na snagu narednog dana od dana objavljivanja tj. 29. decembra 2018. godine.
 • Od 1. januara 2019. godine, zahtevi za refakciju i oslobađanje od PDV-a podnosiće se isključivo elektronskim putem (Korisničko uputstvo PU)

  26. 12. 2018.
  Na sajtu Poreske uprave objavljeno je Korisničko uputstvo za portalsku aplikaciju – Projekat: Refakcija i oslobađanje od plaćanja PDV-a (u nastavku: Korisničko uputstvo). Korisničko uputstvo je objavljeno preuranjeno, jer je zasnovano na izmenama pravilnika o refakciji i pravilnika o oslobođenjima od PDV-a sa pravom na odbitak prethodnog poreza koje još uvek nisu objavljene, mada je izvesno da će se to desiti do kraja godine, sa primenom od 1. januara 2019. godine.
 • Obveznik akcize dužan je da izvrši popis zatečenih zaliha akciznih proizvoda sa stanjem na dan 31. 12. 2018.

  23. 12. 2018.
  Odredbama člana 26. Zakona o akcizama, koji je u primeni od 1. januara 2018. godine, propisano je da je obveznik akcize dužan da sa stanjem na dan 31. decembra 2018. godine izvrši popis zatečenih zaliha akciznih proizvoda, posebno po svakoj vrsti akciznog proizvoda u svim skladištima, uključujući i akcizna skladišta, kao i da sačinjene popisne liste akciznih proizvoda dostavi nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave (u kojoj se vodi kao poreski obveznik – filijala ili CVPO), najkasnije 31. januara 2019. godine.

PORESKA KANCELARIJA TATIĆ d.o.o.

©Copyright 2017 | All Rights Reserved.