Pretraga vesti

Unesite pojam za pretragu vesti
 • SVE GODINE
 • 2020.
 • 2019.
 • 2018.
 • 2017.
 • 2016.
 • 2015.
 • 2014.
PRETRAGA

PKT VESTI

PKT vesti

 • 4. 7. 2021.

  Objavljen je časopis Porezi i računovodstvo broj 7/21 (tema broja: Glavni i sporedan promet iz oblasti građevinarstva)

  Časopis Porezi i računovodstvo broj 7/21 dostupan je u aplikaciji Porezi Online od 3. jula, dok pretplatnici štampanog izdanja mogu da ga očekuju od ponedeljka 5. jula 2021. godine. Kao temu broja izdvojili smo primenu novih pravila o glavnom i sporednom prometu u oblasti građevinarstva. Propisivanjem novih pravila problemi u ovoj oblasti biće delimično rešeni, ali će se nesporno javiti i novi.
 • 25. 6. 2021.

  Odlaže se primena Pravilnika o PDV-u (do 1. januara 2022) u delu koji se odnosi na poreski tretman povratne ambalaže

  Suština dopune Pravilnika o PDV-u je da će se odredbe člana 44, člana 55. stav 1. tačka 3) podtačka (4) i člana 230. ovog pravilnika primenjivati od 1. januara 2022. godine. Obveznik PDV-a koji vrši promet dobara u povratnoj ambalaži i koji primaocu dobara ne zaračunava povratnu ambalažu, dužan je da na dan 31. decembra 2021. godine utvrdi manjak ambalaže i da na utvrđeni manjak obračuna PDV.
 • 19. 6. 2021.

  Objavljeno je elektronsko izdanje Knjige o porezu na dodatu vrednost - pregledajte sadržaj

  Nakon promocije na online treningu održanom 18. juna, na sajtu je objavljena elektronska verzija Knjige o PDV-u. Istoga dana svim kupcima Knjige o PDV-u dostavljene su lozinke (na mejl adrese navedene u prijavi za predračun) za pristup elektronskom izdanju. Štampano izdanje Knjige o PDV-u, zajedno sa pratećim izdanjem: Zbirka propisa o porezu na dodatu vrednost, biće dostavljeno preporučenom pošiljkom krajem juna.
 • 30. 5. 2021.

  Objavljen je časopis Porezi i računovodstvo broj 6/21 (tema broja: Primena jedinstvenog Pravilnika o PDV-u)

  Časopis Porezi i računovodstvo broj 6/21 dostupan je u aplikaciji Porezi Online od 29. maja, dok pretplatnici štampanog izdanja mogu da ga očekuju od ponedeljka 31. maja 2021. godine. Za oko mesec dana (1. jula) počinje primena novog Pravilnika o PDV-u. To je bio povod da u ovom broju časopisa ukažemo na najvažnije razlike u odnosu na dosadašnja pravila. Kompletna objašnjenja o svim aspektima našeg sistema PDV-a dajemo u Knjizi o PDV-u, što je poduhvat koji privodimo kraju.
 • 27. 5. 2021.

  Izmenom Zakona o akcizama propisan je novi način obračuna akcize na jaka alkoholna pića

  Izmenom člana 12a Zakona o akcizama, propisano da se akciza na jaka alkoholna pića plaća u iznosu od 46.250,00 dinara na jedan hektolitar čistog alkohola meren na temperaturi od 20°S, a da se akciza obračunava tako što se osnovica množi brojem koji označava zapreminu alkohola izraženu u hektolitrima u gotovom proizvodu. Propisana je obaveza proizvođača jakih alkoholnih pića da izvrše popis zatečenih zaliha navedenih proizvoda i da popisne liste dostave nadležnom poreskom organu u roku od 15 dana.