Pretraga vesti

Unesite pojam za pretragu vesti
  • SVE GODINE
  • 2020.
  • 2019.
  • 2018.
  • 2017.
  • 2016.
  • 2015.
  • 2014.
PRETRAGA

PKT VESTI

Objavljene su kamatne stope za koje se smatra da su u skladu sa principom „van dohvata ruke“ za 2024. godinu

31. 5. 2024.

Na osnovu ovlašćenja iz člana 61. stav 3. Zakona o porezu na dobit pravnih lica, ministar finansija doneo je Pravilnik o kamatnim stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom „van dohvata ruke“ za 2024. godinu (u nastavku teksta: Pravilnik) koji je objavljen u Sl. glasniku RS broj 48/24, od 31. maja, a stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja, tj. 8. juna 2024. godine.  

Kao što i sam naziv ovog pravilnika govori, propisane kamatne stope odnose se na utvrđivanje poreza na dobit za 2024. godinu, a mogu se primenjivati i za potrebe obračuna poreza na dobit po odbitku u slučaju isplate prihoda od kamate povezanom nerezidentnom pravnom licu.

U nastavku dajemo pregled kamatnih stopa za 2024. godinu. Skrećemo pažnju da kao i prošle godine, nije objavljena kamatna stopa za kratkoročne kredite u CHF za druga privredna društva.

Navedene kamatne stope primenjuju se i na zajmove

Kamatne stope za banke i davaoce finansijskog lizinga:

(1) 5,02% na kratkoročne kredite u RSD;

(2) 5,16% na dugoročne kredite u RSD;

(3) 4,31% na kredite u EUR i dinarske kredite indeksirane u EUR;

(4) 5,02% na kredite u USD i dinarske kredite indeksirane u USD;

(5) 2,80% na kredite u CHF i dinarske kredite indeksirane u CHF;

(6) 4,19% na kredite u SEK i dinarske kredite indeksirane u SEK;

(7) 1,88% na kredite u GBP i dinarske kredite indeksirane u GBP;

(8) 2,42% na kredite u RUB i dinarske kredite indeksirane u RUB;

(9) 4,55% na kredite u CNY i dinarske kredite indeksirane u CNY;

Kamatne stope za druga privredna društva:

(1) 7,57% na kratkoročne kredite u RSD;

(2) 8,30% na dugoročne kredite u RSD;

(3) 6,12% na kratkoročne kredite u EUR i dinarske kredite indeksirane u EUR;

(4) 6,23% na dugoročne kredite u EUR i dinarske kredite indeksirane u EUR;

(5) 7,54% na dugoročne kredite u CHF i dinarske kredite indeksirane u CHF;

(6) 8,20% na kratkoročne kredite u USD i dinarske kredite indeksirane u USD;

(7) 4,25% na dugoročne kredite u USD i dinarske kredite indeksirane u USD.

Navedene kamatne stope primenjuju se i na zajmove.