PKT vesti

 • Da li je zakupodavac u obavezi da obračuna PDV ukoliko se odrekne zakupnine za vreme trajanja vanrednog stanja?

  02. 04. 2020.
  Ukoliko zakupodavac samo umanji zakupninu za vreme vanrednog stanja (ili i duže), to će i dalje imati karakter prometa usluge sa naknadom, na koji se primenjuju opšta pravila. Osnovica za PDV utvrđuje se na osnovu (umanjene) naknade koja se potražuje. Međutim, postoje slučajevi potpunog odricanja zakupodavca od zakupnine za nekoliko meseci. Dakle, ugovor o zakupu nije raskinut, ali je zakupac ostao bez prihoda pa se i zakupodavac solidariše sa njim. Posmatrano s aspekta PDV-a, u takvim okolnostima postoji promet usluge bez naknade, pa se nameće pitanje obračuna PDV-a.
 • Popisana su nova ograničenja za obavljanje pojedinih delatnosti (frizeri, teretane, saloni, igre na sreću i dr.)

  01. 04. 2020.
  Novim merama Vlade propisana su ograničenja u obavljanju pojedinih delatnosti. Pritom, za razliku od grupe privrednih subjekata kao što su frizeri, saloni i dr., kojima je u potpunosti zabranjeno obavljanje delatnosti, organizovanje igara na sreću i dalje je moguće, ali isključivo preko različitih oblika elektronske komunikacije.
 • Program ekonomskih mera za podršku privredi jeste predstavljen, ali propisi za njegovu primenu još uvek nisu doneti

  31. 03. 2020.
  Ministar finansija predstavio je Program ekonomskih mera države za smanjivanje negativnih efekata prouzrokovanih pandemijom virusa Kovid-19 i podršku privredi Srbije, uz najavu da će pravni okvir za primenu ovih tih mera biti donet za "desetak dana". To znači da se tek očekuje donošenje nekoliko uredbi kojima bi trebalo urediti uslove i način primene predloženih mera. Pre donošenja uredbi nije moguća primena bilo kojeg rešenja koje je okvirno navedeno u Programu mera. Posebno treba imati u vidu da mere koje budu propisane verovatno neće imati retroaktivno dejstvo, što znači da će njihova primena biti moguća tek nakon stupanja na snagu uredbi koje će biti donete.
 • Objavljen je časopis Porezi i računovodstvo broj 4/20 (tema broja: Primena propisa u uslovima vanrednog stanja)

  30. 03. 2020.
  Časopis Porezi i računovodstvo broj 4/20 dostupan je u aplikaciji Porezi Online od 30. marta. Ovo je prva verzija novog broja časopisa, dok ćemo konačnu verziju sačiniti nakon objavljivanja novih mera Vlade među kojima se očekuje da će biti i onih koje se tiču poreza, odnosno koje imaju poreske implikacije. U skladu sa tim, časopis još uvek nije predat u štampu, već ćemo to učiniti naknadno. U novom broju (na 176 strane) objavili smo: 23 teksta, 18 poreskih kratkih tema i 51 Mišljenje Ministarstva finansija.
 • Propisano je poresko oslobođenje od PDV-a na promet maski, ali samo kada taj promet vrši RFZO distributerima

  27. 03. 2020.
  Počev od 27. marta do prestanka vanrednog stanja, isporuke koje vrši Republički fond za zdravstveno osiguranje distributerima zaštitnih sredstava (maski) oslobođene su PDV-a sa pravom na odbitak prethodnog poreza. Poresko oslobođenje odnosi se samo na promet koji RFZO vrši trgovcima na veliko (distributerima), dok je promet maski koji distributeri vrše trgovcima na malo oporeziv PDV-om u skladu sa opštim pravilima iz Zakona o PDV-u.

PORESKA KANCELARIJA TATIĆ d.o.o.

©Copyright 2017 | All Rights Reserved.