Pretraga vesti

Unesite pojam za pretragu vesti
 • SVE GODINE
 • 2020.
 • 2019.
 • 2018.
 • 2017.
 • 2016.
 • 2015.
 • 2014.
PRETRAGA

PKT VESTI

vesti

 • 18. 9. 2021.

  Objavljeni su Interno tehničko uputstvo i link za pristup demo verziji sistema elektronskih faktura

  U podzakonskim aktima koja su doneta na osnovu Zakona o elektronskom fakturisanju (početkom jula 2021. godine) propisano je da će određena pitanja biti uređena internim tehničkim uputstvom, koje se objavljuje na internet stranici Ministarstva finansija i koje sadrži tehnička objašnjenja za rad u sistemu. Osim toga, objavljen je link za pristup demo verziji sistema elektronskih faktura.
 • 12. 9. 2021.

  Izmenama Zakona o fiskalizaciji biće propisana njegova primena već od 1. novembra 2021, uz prelazni period od šest meseci

  Nacrtom zakona o izmenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji predviđen je prelazni period za obveznike fiskalizacije, od 1. novembra 2021. do 30. aprila 2022. godine, kako bi tokom tog perioda imali mogućnost da se postepeno prilagode novom modelu fiskalizacije. Na ovaj način obveznicima fiskalizacije daje se mogućnost da fazno prelaze na novi model fiskalizacije u zavisnosti od tehničkih mogućnosti, čime treba da se omogući da nesmetano nastave svoje poslovanje, posebno kada je reč o obveznicima koji vrše promet na malo na više lokacija.
 • 28. 8. 2021.

  Objavljen je časopis Porezi i računovodstvo broj 9/21 (tema broja: Vreme prometa dobara koja se ugrađuju)

  Kao temu broja izdvojili smo pravila određivanja vremena prometa dobara koja dobavljač otprema na mesto ugradnje, a zatim ih svojim resursima ili angažovanjem podizvođača ugrađuje. U oblasti ličnih primanja još jednom smo dali osvrt na sporno pitanje poreskog tretmana uzimanja iz imovine društva, odnosno prenosa te imovine bez naknade osnivačima koji su ujedno i zaposleni u svom društvu. Pažnju čitalaca verovatno će privući i tekstovi o deset najčešćih pitanja u vezi sa doprinosima osnivača, odnosno naknadama za rad direktora (zakonskog zastupnika).
 • 31. 7. 2021.

  Objavljen je časopis Porezi i računovodstvo broj 8/21 (tema broja: Podzakonska akta iz oblasti elektronskog fakturisanja)

  Kao temu broja izdvojili smo podzakonska akta za primenu Zakona o elektronskom fakturisanju. Naime, na osnovu Zakona čija primena (za određene transakcije obavezna, a za neke dobrovoljna) treba da počne 1. januara 2022. godine, Vlada Republike Srbije, odnosno Ministarstvo finansija doneli su tri uredbe i tri pravilnika kojima su bliže uređena pojedina pitanja iz Zakona. Osim toga, Ministarstvo finansija pokrenulo je posebnu internet stranicu www.efaktura.gov.rs, a najavljeno je da bi demo verzija sistema e-faktura trebalo da bude postavljena do kraja jula.
 • 16. 7. 2021.

  Počinje isplata subvencije za podršku radu ugostiteljske i turističke privrede korisnicima pomoći koji su na Spisku privrednih subjekata objavljenom na sajtu Poreske uprave

  U skladu sa Uredbom kojom je utvrđen Program rasporeda i korišćenja subvencija za podršku radu ugostiteljske i turističke privrede, Ministarstvo finansija – Poreska uprava sačinila je Spisak privrednih subjekata koji su ostvarili pravo na subvencije za podršku radu ugostiteljske i turističke privrede koji je objavljen na sajtu Poreske uprave i Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija. U skladu sa obaveštenjem na sajtu Minisarsta finasija, isplata novčanih sredstva privrednim subjektima – korisnicima ove pomoći biće izvršena 16. jula 2021. godine.