Pretraga vesti

Unesite pojam za pretragu vesti
 • SVE GODINE
 • 2020.
 • 2019.
 • 2018.
 • 2017.
 • 2016.
 • 2015.
 • 2014.
PRETRAGA

PKT VESTI

PKT vesti

 • 24. 4. 2021.

  Objavljen je časopis Porezi i računovodstvo broj 5/21 (teme broja: Elektronsko fakturisanje / Novi propisi o fiskalizaciji)

  Prva tema broja jesu pravila elektronskog fakturisanja u skladu sa novim Zakonom o elektronskom fakturisanju. Oim obaveze izdavanja elektronskih faktura, novi zakon propisuje i obavezu elektronskog evidentiranja obračunatog PDV-a (odnosi se na poreske dužnike). Druga tema broja jesu podzakonska akta za primenu novog Zakona o fiskalizaciji, koji se primenjuje od 1. januara 2022. godine (sest pravilnika i dve uredbe).
 • 14. 4. 2021.

  Objavljen je novi (jedinstveni) Pravilnik o porezu na dodatu vrednost - primenjivaće se od 1. jula 2021. godine

  Novi (tzv. jedinstveni) Pravilnik o porezu na dodatu vrednost objavljen je u Službenom glasniku RS broj 37/21 od 14. aprila 2021. godine. Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja, tj. 22. aprila, a primenjivaće se od 1. jula 2021. godine. Reč je o novom pravilniku koji zamenjuje 27 pojedinačnih pravilnika iz oblasti PDV-a, koji su sada u primeni. Pravilnik ima 282 člana, 19 obrazaca i 33 poglavlja. Danom početka primene novog Pravilnika prestaju da važe svi pojedinačni pravilnici, uz napomenu da se to ne odnosi na tri uredbe koje su donete na osnovu Zakona o PDV-u.
 • 2. 4. 2021.

  Objavljen je časopis Porezi i računovodstvo broj 4/21 (tema broja: Primena MSFI 9) i zakazan je dvodnevni PKT online trening o novom Pravilniku o PDV-u

  Kao temu broja izdvojili smo praktičnu primenu MSFI 9 – Finansijski instrumenti. U tri teksta objasnili smo najvažnije aspekte ovog izuzetno složenog standarda, čija primena je obavezna počev od godišnjeg finansijskog izveštaja za 2020. godinu (osim u slučaju banaka, koje ga primenjuju još od 2018). Najvažniji je novi model obezvređenja (ispravke vrednosti) potraživanja, koji se zasniva na konceptu „očekivanog gubitka“, što se značajno razlikuje od koncepta „nastalog gubitka“, koji je predviđao raniji MRS 39.
 • 1. 4. 2021.

  Doneta je uredba o delatnostima kod kojih ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko elektronskog fiskalnog uređaja od 1. januara 2022. godine

  U skladu sa novom uredbom, od 1. januara 2022. biće znatno smanjen broj delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa dobara i usluga na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja. Drugim rečima, obveznici iz mnogih delatnosti koji u prethodnom periodu nisu imali obavezu evidentiranja prometa preko fiskalne kase, od naredne godine imaće obavezu da svoj promet evidentiraju preko elektronskog fiskalnog uređaja u skladu sa Zakonom.
 • 1. 4. 2021.

  Objavljeni su pravilnici za primenu novog Zakona o fiskalizaciji - od 1. januara 2022. godine

  Novi Zakon o fiskalizaciji primenjivaće se od 1. januara 2022. godine. Danom početka primene Zakona prestaje da važi Zakon o fiskalnim kasama. Prelaznom i završnom odredbom člana 20. Zakona o fiskalizaciji predviđeno je da će se propisi za sprovođenje ovog zakona doneti u roku od devet meseci od dana stupanja na snagu tog zakona, odnosno najkasnije do 29. septembra 2021. godine. Za razliku od mnogih drugih slučajeva, kada se obično kasni sa objavljivanjem podzakonskih akata, ili se to čini neposredno uoči isteka krajnjeg roka, ovoga puta propisi su doneti značajno pre isteka propisanog roka.