Pretraga vesti

Unesite pojam za pretragu vesti
 • SVE GODINE
 • 2020.
 • 2019.
 • 2018.
 • 2017.
 • 2016.
 • 2015.
 • 2014.
PRETRAGA

PKT VESTI

PKT vesti

 • 16. 11. 2020.

  Objavljen je Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na umanjenje osnovice poreza na zarade za novonastanjenog obveznika

  Ministar finansija doneo je Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na umanjenje osnovice poreza na zarade za novonastanjenog obveznika. Pravilnikom se bliže propisuje način ostvarivanja prava na umanjenje osnovice poreza na zarade za novonastanjenog obveznika, za zaradu koju ostvaruje po osnovu radnog odnosa na neodređeno vreme sa kvalifikovanim poslodavcem, saglasno članu 15v Zakona o porezu na dohodak građana.
 • 5. 11. 2020.

  Specijalno besplatno izdanje časopisa (Porezi i računovodstvo - odabrani tekstovi), poziv na pretplatu i besplatan online seminar (19. novembra), i informacija o novim članovima PKT tima

  Poreska kancelarija Tatić poziva uspešne kompanije, preduzetnike i fizička lica da se pretplate na časopis POREZI I RAČUNOVODSTVO za 2021. godinu. Za potrebe reklamne kampanje pretplate za 2021, priredili smo specijalno izdanje časopisa Porezi i računovodstvo – odabrani tekstovi. Od više od 2.000 tekstova objavljenih tokom proteklih šest godina, odabrali smo oko 50 aktuelnih iz različitih oblasti.
 • 31. 10. 2020.

  Novi broj časopisa: Porezi i računovodstvo broj 11/20 (dve teme broja: Primena MSFI 16 i Daljinska trgovina)

  Polovinom oktobra 2020. godine objavljeni su novi prevodi kompletnih MSFI, u okviru kojih će svakako najveću pažnju privući MSFI 16 – Lizing. Primena ovog standarda obavezna je praktično od 1. januara 2021. godine, odnosno počev od finansijskih izveštaja koji se sastavljaju sa stanjem na dan 31. decembra 2021. godine. Zbog aktuelnosti i propisivanja obavezne primene, u ovom broju obnovili smo ovu temu sa dodatnim objašnjenjima i primerima u odnosu na one koje smo dali u broju 6/18. Kao drugu temu broja izdvojili smo daljinsku prodaju dobara i usluga. U čak šest tekstova objasnili smo prodaju posredstvom interneta i drugih sredstava komunikacije – s aspekta PDV-a, fiskalnih kasa i računovodstvenog evidentiranja.
 • 18. 10. 2020.

  Rok za podnošenje zahteva za paušalno oporezivanje preduzetnika za narednu godinu ističe 2. novembra 2020.

  Prethodnih godina rok za podnošenje zahteva za paušalno oporezivanje preduzetnika koji vode poslovne knjige a žele da pređu na paušalno oporezivanje za narednu godinu, isticao je poslednjeg dana novembra. Međutim, poslednjim izmenama Zakona o poreza na dohodak građana ovaj rok je skraćen na 31. oktobar. Imajući u vidu da je taj dan subota, poslednji dan za podnošenje navedenog zahteva je 2. novembar 2020. godine. Osim toga, sada je propisano da se ovaj zahtev podnosi u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave.
 • 13. 10. 2020.

  Objavljeni su novi prevodi MSFI, uključujući i MSFI 16 - primena obavezna od 1. januara 2021.

  Ministar finansija doneo je Rešenje o utvrđivanju prevoda Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja (MSFI), koje je objavljeno u Službenom glasniku RS broj 123/20, od 13. oktobra 2020. godine. MSFI iz Rešenja počeće da se primenjuju od finansijskih izveštaja koji se sastavljaju na dan 31. decembra 2021. godine. MSFI iz Rešenja mogu se primeniti i prilikom sastavljanja finansijskih izveštaja na dan 31. decembra 2020. godine (uz obelodanjivanje odgovarajućih informacija u Napomenama uz finansijske izveštaje).