Arhiva treninga

 • Prava i obaveze poreskih obveznika u poreskom postupku (praktična primena ZPPPA)

  Poreska kancelarija Tatić organizuje trening iz oblasti poreskog postupka. U centru pažnje biće nova pravila propisana poslednjim izmenama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji. Predavanje će biti zasnovano na praktičnim iskustvima koja svakodnevno stičemo prilikom pružanja pomoći klijentima koji nas angažuju kako bi ostvarili svoja prava u postupku poreske kontrole.
  17. 3. 2020.
 • Kontrola deviznog poslovanja i najčešći devizni prekršaji rezidenata

  Trening je posvećen uvek aktuelnim temama iz oblasti deviznog i spoljnotrgovinskog poslovanja, isključivo sa praktičnih aspekata. U centru pažnje su kontrola deviznog poslovanja i najčešći prekršaji rezidenata u ovoj oblasti. Program predavanja koncipiran je na osnovu svakodnevnih pitanja naših pretplatnika. Predavač je Branka Đorđević iz Ministartsva finansija, sa prethodnim višegodišnjim iskustvom inspektora devizne kontrole.
  24. 3. 2020.
 • Utvrđivanje poreza na imovinu za 2020. godinu i nova pravila utvrđivanja poreza na prenos apsolutnih prava

  Centralna tema treninga je utvrđivanje poreza na imovinu za 2020. godinu u skladu sa novim pravilima. Krajem 2019. godine izvršene su izmene i dopune Zakona o porezima na imovinu koje se, u oblasti poreza na imovinu u tzv. statici, prvi put primenjuju kod utvrđivanja poreza na imovinu za 2020. godinu. Propisane su i nove poreske prijave koje se podnose isključivo u elektronskom obliku. Rok za dostavljanje poreske prijave, odnosno utvrđivanje poreza na imovinu je 31. mart 2020. godine. Na treningu ukazujemo i na nova pravila u oblasti poreza na prenos apsoltunih prava, koja su u primeni od 1. januara 2020. godine.
  6. 3. 2020.
 • Agencijsko zapošljavanje, podsticaji za novozaposlene i nova pravila oporezivanja ličnih primanja

  Agencijsko zapošljavanje (tzv. iznajmljivanje radne snage), koje je prethodnih godina sve više zastupljeno u praksi, konačno dobija svoj zakonski okvir u vidu novog Zakona o agencijskom zapošljavanju koji će se uglavnom primenjivati od 1. marta 2020. godine. Osim ove tome, aktuelna su i pitanja koja proizlaze iz poslednjih izmena i dopuna Zakona o porezu na dohodak građana i Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (poreski efekti primene „testa samostalnosti“ od 2. marta 2020, olakšice za „kvalifikovana novozaposlena lica“ i dr.).
  19. 2. 2020.
 • Godišnji finansijski izveštaj, utvrđivanje poreza na dobit i druge poreske aktuelnosti (dvodnevni seminar u Beogradu)

  Seminar o godišnjem finansijskom izveštaju i utvrđivanju poreza na dobit za 2019. godinu održava se u šest gradova. U Beogradu seminar je dvodnevni, dok je u Nišu, Kragujevcu, Subotici, Novom Sadu i Zrenjaninu jednodnevni.
  23. i 24. januar

PORESKA KANCELARIJA TATIĆ d.o.o.

©Copyright 2017 | All Rights Reserved.