Arhiva treninga

 • Poljoprivredna delatnost - poreski i računovodstveni aspekti

  Trening je posvećen relativno složenim poreskim i računovodstvenim aspektima poljoprivredne delatnosti, i to s aspekta MSFI, PDV-a i poreza na dobit. Posmatrano s računovodstvenog aspekta, relevantan je MRS 41 - Poljoprivreda, revidirani MRS 16, kao i MRS 2. Poseban osvrt ćemo dati na revidirana pravila priznavanja i vrednovanja bioloških sredstava. ​Posmatrano s aspekta PDV-a, posebna pažnja posvećena je naturalnoj razmeni poljoprivrednih dobara u zavisnosti od statusa učesnika u sistemu PDV-a. Osim toga, ukazujemo i na poreske implikacije s aspekta poreza na dobit i poreza na dohodak građana.
  20. 2. 2019.
 • Godišnji finansijski izveštaj za 2018, utvrđivanje poreza na dobit i druge poreske aktuelnosti

  Poreska kancelarija Tatić organizuje seminare o godišnjem finansijskom izveštaju, utvrđivanju poreza na dobit i drugim poreskim aktuelnostima. Ove godine, seminari su jednodnevni u svim gradovima (Niš, Kragujevac, Subotica, Novi Sad, Beograd i Zrenjanin).
  Od 16. do 24. januara: Niš, Kragujevac, Subotica, Novi Sad, Beograd, Zrenjanin
 • Izmene Zakona o porezu na dobit pravnih lica i utvrđivanje poreza na dobit za 2018. godinu (repriza)

  Trening je posvećen Zakonu o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica, koji je usvojen 7. decembra 2018. godine. Osim toga, na treningu ćemo detaljno razmatrati pravila o priznavanju prihoda i rashoda u poreskom bilansu za 2018. godinu. Trening se posebno preporučuje obveznicima koji imaju kraće rokove za utvrđivanje konačnog rezultata u bilansu uspeha, a koji svakako zavisi i od poreskog rashoda.
  26. 12. 2018.
 • PRIMENA PROPISA O PDV-u (aktuelna i sporna pitanja)

  Porez na dodatu vrednost (PDV) kao opšti porez na potrošnju koji se obračunava na isporuku dobara i pružanje usluga, u primeni je od 1. januara 2005. godine u Republici Srbiji i do sada je menjan tri puta. Svaka izmena Zakona o PDV, podrazumevala je izmene i dopune, odnosno donošenje brojnih podzakonskih akata.
  29. 10. 2013.
 • Izmene zakona iz oblasti poreza na dohodak građana i doprinosa i druge aktuelnosti iz oblasti ličnih primanja

  Trening je posvećen izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana i Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, koje će se primenjivati od 1. januara 2019. godine. Osim toga, na treningu se bavimo i drugim aktuelnostima iz oblasti ličnih primanja, kao što je oporezivanje naknada sezonskim radnicima, aktuelnosti u oblasti preduzetništva i dr.
  21. 12. 2018.

PORESKA KANCELARIJA TATIĆ d.o.o.

©Copyright 2017 | All Rights Reserved.