Arhiva treninga

 • Prevozne, špediterske i usluge skladištenja u sistemu PDV-a

  Tema treninga jesu brojne specifične transakcije u oblasti prevoza dobara i lica, sa posebnim akcentom na sporna pitanja kao što je npr. obračun PDV-a po osnovu prevoza dobara koja se smeštaju u carinsko skladište, određivanje poreskog tretmana dangubnine (tzv. auto-dani) ili naknade štete koju učini prevoznik. Osim usluge prevoza i organizacije tj. posredovanja u pružanju tih usluga, na treningu razmatramo i povezana pitanja u vezi sa prometom usluge skladištenja dobara.
  16. 4. 2019.
 • Utvrđivanje poreza na imovinu za 2019. godinu (repriza)

  Tema treninga je utvrđivanje poreza na imovinu u tzv. statici za 2019. godinu u skladu sa novim pravilima. Naime, krajem 2018. godine izvršene su izmene i dopune Zakona o porezima na imovinu koje se, u oblasti poreza na imovinu u tzv. statici, prvi put primenjuju kod utvrđivanja poreza na imovinu za 2019. godinu. Propisane su i nove poreske prijave koje se prvi put obavezno podnose u elektronskom obliku. Rok za dostavljanje poreske prijave, odnosno utvrđivanje poreza na imovinu je 31. mart (odnosno 1. april) 2019. godine.
  20. 3. 2019.
 • Primena propisa o PDV-u kod specifičnih transakcija

  Trening je posvećen aktuelnim pitanjima iz oblasti PDV-a. U centru pažnje je primena propisa o PDV-u kod specifičnih transakcija, sa posebnim osvrtom na nova PKT iskustva iz postupaka poreskih kontrola.
  19. 3. 2019.
 • Utvrđivanje poreza na imovinu za 2019. godinu

  Tema treninga je utvrđivanje poreza na imovinu u tzv. statici za 2019. godinu u skladu sa novim pravilima. Naime, krajem 2018. godine izvršene su izmene i dopune Zakona o porezima na imovinu koje se, u oblasti poreza na imovinu u tzv. statici, prvi put primenjuju kod utvrđivanja poreza na imovinu za 2019. godinu. Propisane su i nove poreske prijave koje se prvi put obavezno podnose u elektronskom obliku. Rok za dostavljanje poreske prijave, odnosno utvrđivanje poreza na imovinu je 31. mart (odnosno 1. april) 2019. godine.
  7. 3. 2019.
 • Preduzetnička delatnost - oporezivanje, vođenje poslovnih knjiga, radnopravni status i raspolaganje novcem

  Trening je posvećen praktičnoj primeni različitih propisa koji regulišu položaj preduzetnika prilikom obavljanja samostalne delatnosti. Na treningu se razmatraju specifična i sporna pitanja iz oblasti obračuna poreza i doprinosa na prihode od samostalne delatnosti, PDV-a, radnopravnog statusa preduzetnika, kao i pravila vođenja poslovnih knjiga i druge evidencije, raspolaganje novcem sa računa i dr. Osim za predstavnike računovodstvenih firmi, trening je idealna prilika da se edukuju i sami preduzetnici kao fizička lica koja obavljaju samostalnu delatnost.
  22. 2. 2019.

PORESKA KANCELARIJA TATIĆ d.o.o.

©Copyright 2017 | All Rights Reserved.