PKT TRENING CENTAR

Specijalistička obuka za porez na dodatu vrednost (12 dana / 60 časova)

16. septembar - 22. oktobar 2022.

Nakon uspešno realizovanog prvog ciklusa obuke (sa 53 učesnika), Poreska kancelarija Tatić najavljuje novi (jesenji) ciklus specijalističke obuke za PDV. Svrha obuke jeste potpuno osposobljavanje polaznika za razumevanje sistema PDV-a, kao i za praktično rešavanje opštih i specifičnih pitanja.  

Svi učesnici obuke dobijaju Knjigu o porezu na dodatu vrednost (u štampanoj i elektronskoj formi), Zbirku propisa o PDV-u i prateće prezentacije.   

Način realizacije obuke: online ili uživo u Trening centru PKT (na 36. spratu West 65 Tower) – po izboru učesnika, uz napomenu da je broj mesta za praćenje predavanja uživo ograničen na 24.

PROGRAM PREDAVANJA  

 • Pojam i osnovne karakteristike sistema PDV-a
 • Predmet oporezivanja
 • Transakcije kod kojih se smatra da promet, u smislu Zakona o PDV-u, nije izvršen
 • Uvoz dobara
 • Poreski obveznik, poreski dužnik i poreski punomoćnik
 • Promet građevinskih objekata
 • Promet iz oblasti građevinarstva i određivanje poreskog dužnika
 • Mesto i vreme prometa dobara i usluga i nastanak poreske obaveze
 • Poreska osnovica
 • Poreska stopa
 • Poreska oslobođenja sa pravom na odbitak prethodnog poreza
 • Izvršavanje Zakona o PDV-u na teritoriji AP Kosovo i Metohija
 • Poreska oslobođenja bez prava na odbitak prethodnog poreza
 • Prethodni porez
 • Poseban postupak oporezivanja
 • Evidentiranje i brisanje iz evidencije obveznika PDV-a
 • Izdavanje računa
 • Evidencija i pregled obračuna PDV-a
 • Poreski period, podnošenje poreske prijave, obračun i plaćanje PDV-a
 • Povraćaj PDV-a, i sticanje statusa pretežnog izvoznika
 • Refakcija i refundacija poreza

Realizacija obuke podrazumeva predavanje sa PPT prezentacijom, diskusiju, analizu događaja iz prakse, odgovore na pitanja, poreski test i dodelu sertifikata.

PREDAVAČI

Predavači su eksperti PKT-a koji se PDV-om profesionalno bave od početka njegove primene u Srbiji - autori Knjige o PDV-u

 1. Igor Tatić
 2. Marija Burić
 3. Đorđe Saveljić
 4. Vesna Đurđević
 5. Ana Borkanović
 6. Filip Čubrić

PERIOD I VREME ODRŽAVANJA OBUKE

Trajanje obuke: 12 dana (60 časova)

Period i vreme obuke: 16. septembar – 22. oktobar 2022. godine:

 • petkom od 10:00 do 14:30 i
 • subotom od 10:00 do 14:30.

USLOVI UČEŠĆA

Cena za pretplatnike časopisa Porezi i računovodstvo120.000,00 dinara + PDV

Cena za ostale učesnike: 135.000,00 dinara + PDV

Popust: U slučaju prijave tri ili više učesnika iz iste kompanije, odobravamo popust od 10% na ukupnu naknadu.

Naknada se plaća unapred na tekući račun, na osnovu predračuna koji se dobija na e-mail nakon slanja elektronske prijave.