KNJIGA O POREZU NA DODATU VREDNOST

ŠTAMPANO I ELEKTRONSKO IZDANJE

Poreska kancelarija Tatić pripremila je kapitalno izdanje o praktičnoj primeni propisa o porezu na dodatu vrednost (PDV). Povod za priređivanje Knjige o PDV-u bilo je donošenje novog Pravilnika o porezu na dodatu vrednost, čija primena je počela 1. jula 2021. godine. Reč je o objedinjenom (jedinstvenom) pravilniku koji je zamenio 27 pojedinačnih pravilnika koji su do tada bili u primeni. 

Napomena: Početkom 2023. godine prodat je ceo tiraž štampanog izdanja. Knjiga o PDV-u je i dalje u prodaji, ali dostupna je samo u elektronskom obliku. 

Knjiga o PDV-u ima 1392 strane; sadrži kompletna i detaljna objašnjenja o praktičnim aspektima propisa o PDV-u na osnovu našeg bogatog iskustva u ovoj oblasti sticanog od početka primene propisa o PDV-u. Elektronska verzija Knjige o PDV-u dostupna je od 18. juna 2021. godine, dok je štampano izdanje izašlo krajem juna te godine. Kupcima Knjige o PDV-u odmah po uplati dostavljamo lozinku za pristup elektronskom izdanju, a nakon toga šaljemo i štampano izdanje.   

Knjiga o PDV-U
 
CENA
IZDANJA:

24.900 + PDV

OBIM
KNJIGE:

1392 STRANE

CENA ZA
PRETPLATNIKE
ČASOPISA:

19.900 + PDV

Šta obuhvata

Knjiga o porezu na dodatu vrednost

Paket obuhvata 4 stavke. Glavni proizvod je štampano izdanje, dok elektronsko izdanje treba da omogući laku pretragu u svakodnevnoj upotrebi. Sastavni deo paketa je i štampano izdanje Zbirke propisa o PDV-u (elektronska verzija svakako je dostupna na sajtu porezionline.rs), kao i optimizovani prikaz sadržaja za mobilne uređaje.

Paket je jedinstven, bez mogućnosti zasebne kupovine samo pojedinih elemenata.

Slika Knjiga

KNJIGA O POREZU NA DODATU VREDNOST

ŠTAMPANO IZDANJE

Knjiga sadrži sveobuhvatna i detaljna objašnjenja o primeni propisa o PDV-u, sa posebnim osvrtom na nova pravila koja se primenjuju od 1. jula 2021. godine. Sadržaj je zasnovan na oblastima iz Zakona o PDV-u i novog Pravilnika o PDV-u, sa brojnim mišljenjima Ministarstva finansija, primerima iz prakse i ilustracijama.

Slika Kompjuter

ELEKTRONSKA VERZIJA KNJIGE O PDV-u

WEB APLIKACIJA

Elektronskoj aplikaciji se pristupa putem interneta - unosom korisničkog imena i lozinke. Prikaz tekstova identičan je prikazu u štampanoj verziji knjige, a pretraga je jednostavna i brza.

Slika Zbirka

ZBIRKA PROPISA O PDV-u

PREČIŠĆENI TEKSTOVI ZAKONA O PDV-U I PODZAKONSKIH AKATA

Štampano izdanje koje obuhvata Zakon o PDV-u, novi Pravilnik o PDV-u i tri važeće uredbe.

Slika Mobilni

VERZIJA ZA MOBILNE UREĐAJE

PRILAGOĐENI PRIKAZ SADRŽAJA

Optimizovan prikaz kompletnog sadržaja knjige za mobilne uređaje, uz mogućnost pretrage.

CENA I PRIJAVA

Cena izdanja: 24.900 + PDV (10%)

Cena za pretplatnike časopisa
Porezi i računovodstvo: 19.900 dinara + PDV (10%)

PRIJAVA ZA
PREDRAČUN

PRISTUP ELEKTRONSKOJ VERZIJI KNJIGE O PDV

Prijavite se

Ukoliko imate problem sa logovanjem molimo vas da prijavite problem

Prijava problema

Molimo vas da popunite sva polja