Pretraga vesti

Unesite pojam za pretragu vesti
 • SVE GODINE
 • 2020.
 • 2019.
 • 2018.
 • 2017.
 • 2016.
 • 2015.
 • 2014.
PRETRAGA

PKT VESTI

Objavljen je časopis Porezi i računovodstvo broj 7/20 (tema broja: Novi pravilnici za primenu Zakona o računovodstvu)

27. 6. 2020.

Časopis Porezi i računovodstvo broj 7/20 dostupan je u aplikaciji Porezi Online od 26. juna 2020. godine, dok pretplatnici štampanog izdanja mogu da ga očekuju od ponedeljka (29. juna).   

U novom broju (na 192 strane) objavili smo: 

 1. 18 tekstova, 
 2. 16 poreskih kratkih tema i
 3. 52 Mišljenja Ministarstva finansija. 

Iako imaju odloženu primenu, počev od finansijskih izveštaja koji se sastavljaju sa stanjem na dan 31. decembra 2021. godine, kao temu broja izdvojili smo nove pravilnike o Kontnom okviru i obrascima finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge i preduzetnike, koje je ministar finansija doneo na osnovu ovlašćenja iz novog Zakona o računovodstvu. Donet je i pravilnik kojim se uređuje način vođenja i sadržina Registra pružalaca računovodstvenih usluga, koji će Agencija za privredne registre voditi od 1. januara 2021. godine. 

Opšti utisak je da su pravilnici o kontnim okvirima, obrascima finansijskih izveštaja i popisu doneti pro forma, jer je njihovo kreiranje bilo sastavni deo projekta u okviru kojeg je donet i novi Zakon o računovodstvu. Naime, s jedne strane, u poređenju sa trenutno važećim pravilnicima – nema velikih i suštinskih razlika, dok je, s druge strane, ponovo propuštena prilika da se ovi propisi suštinski poboljšaju i u većoj meri usklade sa MSFI. Pritom, po osnovu nekih propisanih pravila učinjene su nedopustive greške, kao što su npr. pravila knjiženja PDV-a u okviru grupa računa 27 i 47, kod kojih je količina besmislica i neusaglašenosti sa propisima o PDV-u tolika da se ne može govoriti o slučajnosti. 

Posmatrano sa praktičnog aspekta, prilagođavanje informacionih sistema i programa za računovodstvo uslediće verovatno tek u drugoj polovini 2021. godine, jer nije propisan neki raniji rok do kojeg treba izvršiti preknjižavanje sa starih na nove račune, i započeti njihovu primenu. 

Od ostalih računovodstvenih tema ekskluzivno objavljujemo tekst o izmenama MSFI 16, koje su izvršene usled pandemije bolesti COVID-19, koje bi trebalo da privuku pažnju zakupaca kojima su zakupodavci odobrili podsticaje u periodu vanrednog stanja. Neke druge entitete možda će više interesovati tekst o konverziji duga u kapital, što je postupak koji može imati relativno složene poreske i računovodstvene implikacije. 

U vezi sa Uredbom o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima skrećemo pažnju na tekst u kojem smo dali osvrt na postupanje Poreske uprave prilikom izdavanja poreskih uverenja, a objasnili smo i koje greške se (ne) mogu ispravljati podnošenjem Obrasca ZIGZahtev za ispravku greške

Iako smo tokom juna organizovali treninge uživo u Falkenštajneru, zbog preventivnih razloga tokom jula ponovo organizujemo online treninge preko internet platforme. Prvi trening je besplatan za sve učesnike a posvećen je novim propisima iz oblasti računovodstva i poreskim aktuelnostima. Drugi trening (za koji je predviđena naknada) posvećen je detaljnoj analizi sistemskih pravila o osnovici za PDV. 

Online trening, 10. jula: Novi propisi iz oblasti računovodstva i poreske aktuelnosti (besplatan za sve učesnike)

Online trening: 17. jula: Utvrđivanje i izmena osnovice za PDV - sistemska pravila

PRIJAVA ZA TRENING