Arhiva treninga

Novi propisi iz oblasti računovodstva i poreske aktuelnosti (besplatan online trening)

10. 7. 2020.
 

U zakonskom roku (koji je isticao 30. juna) ministar finansija doneo je sedam pravilnika na osnovu ovlašćenja iz (novog) Zakona o računovodstvu. Svi pravilnici stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja, ali primenjuju se počev od finansijskih izveštaja koji se sastavljaju na dan 31. decembra 2021. godine, osim Pravilnika o Registru pružalaca računovodstvenih usluga (primenjuje se od 1. januara 2021). Na treningu će biti reči i o poreskim aktuelnostima. 

Trening će biti realizovan (online) preko internet platforme Zoom i besplatan je za sve zainteresovane učesnike koji se budu prijavili, uz napomenu da je broj mesta ograničen. 

PROGRAM PREDAVANJA

 • Novi Kontni okvir za privredna društva
 • Novi obrasci finansijskih izveštaja
 • Novi pravilnici za druga pravna lica
 • Novi pravilnik o popisu
 • Pravilnik za mikro i druga pravna lica
 • Razlike između novih i starih pravilnika
 • Registar pružalaca računovodstvenih usluga
 • Propisi čije se donošenje očekuje
 • Poreska amortizacija - aktuelnosti
 • Fiskalne pogodnosti i direktna davanja - aktuelnosti
 • Ostale poreske aktuelnosti

Realizacija treninga podrazumeva predavanje sa PPT prezentacijom, diskusiju i odgovore na pitanja.

PREDAVAČI

Igor Tatić, urednik časopisa Porezi i računovodstvo i osnivač Poreske kancelarije Tatić

Predrag Đorđević, savetnik Poreske kancelarije Tatić

DATUM I VREME ODRŽAVANJA TRENINGA

10. jul 2020. godine, od 10:00 do 13:00.

PRIJAVA UČESNIKA

Prijava učesnika vrši se elektronskim putem, upisivanjem podataka u Prijavi za trening, koja se nalazi na www.pktatic.rs (u okviru stranice: Trening centar).

Nakon popunjavanja prijave za trening, na mejl adresu koja je navedena u prijavi učesnik dobija link koji je potrebno da poseti pre početka treninga. Prilikom pristupa linku od učesnika će biti zatraženo da verfikuje prijavu tako što će uneti e-mail adresu, ime i prezime.

PORESKA KANCELARIJA TATIĆ d.o.o.

©Copyright 2017 | All Rights Reserved.