PKT TRENING CENTAR

Utvrđivanje i izmena osnovice za PDV - sistemska pravila (online trening)

17. 7. 2020.
 

Osnovica za PDV jedan je od osnovnih elemenata u sistemu PDV-a. Pravilno utvrđivanje osnovice za PDV preduslov je za obračun obaveze za PDV u skladu sa Zakonom o PDV-u. Na treningu razmatramo sve aspekte poreske osnovice, počev od opšteg pravila prema kojem osnovica za PDV svakako može da bude manja od nabavne vrednosti dobra, do specifičnih slučajeva utvrđivanja osnovice za PDV u poslu razmene dobara i usluga.  

Trening će biti realizovan online preko internet platforme Zoom. 

PROGRAM PREDAVANJA

 • Osnovica kod prometa sa naknadom
 • Uticaj sporednih troškova na osnovicu 
 • Uticaj subvencija na osnovicu 
 • Uticaj poreza po odbitku na osnovicu
 • Iznosi koji se ne uračunavaju u osnovicu
 • Osnovica za PDV u poslu razmene
 • Osnovica kod uvoza dobara
 • Osnovica kod prometa bez naknade
 • Uticaj valutne klauzule na osnovicu
 • Osnovica za PDV u slučaju devizne naknade
 • Izmena poreske osnovice
 • Dokument o izmeni osnovice
 • Obaveštenje o ispravci odbitka prethodnog poreza
 • Iskustva iz postupaka poreskih kontrola

Realizacija treninga podrazumeva predavanje sa PPT prezentacijom, diskusiju i odgovore na pitanja.

PREDAVAČI

Igor Tatić, urednik časopisa Porezi i računovodstvo i osnivač Poreske kancelarije Tatić

Đorđe Saveljić, savetnik Poreske kancelarije Tatić

DATUM I VREME ODRŽAVANJA

17. jul 2020. godine, od 10:00 do 14:00.

CENA

Cena za pretplatnike časopisa: 11.900,00 dinara + PDV

Cena za ostale učesnike: 14.900,00 + PDV

Popust: U slučaju prijave tri ili više učesnika iz iste kompanije, odobravamo popust od 10% na ukupnu naknadu.

Naknada se plaća unapred na tekući račun, na osnovu predračuna koji se dobija na e-mail nakon slanja elektronske prijave.

PRIJAVA UČESNIKA

Prijava učesnika vrši se elektronskim putem, upisivanjem podataka u Prijavi za trening, koja se nalazi na www.pktatic.rs (u okviru stranice: Trening centar).