Izmenjen je i dopunjen Pravilnik o poreskim oslobođenjima kod PDV-a (propisan je novi Obrazac ZPPPDV)

12. 11. 2019.

Ministar finansija doneo je Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza. Pravilnik je objavljen u Sl. glasniku RS broj 80/19 od 8. novembra 2019. godine, a stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja tj. 16. novembra 2019. godine.

Izmene i dopune Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza (u nastavku: Pravilnik) odnose se na:

  1. slanje ili otpremanje dobara u inostranstvo, tj. poresko oslobođenje za promet dobara koja putnik otprema u inostranstvo (iz člana 24. stav 1. tačka 4) Zakona o PDV-u);
  2. realizaciju infrastrukturnih projekata izgradnje autoputeva za koje je posebnim zakonom utvrđen javni interes (novo poresko oslobođenje iz člana 24. stav 1. tačka 16g) Zakona o PDV-u).

Obe grupe izmena i dopuna izvršene su sa ciljem usaglašavanja Pravilnika sa nedavno izvršenim izmenama i dopunama Zakona o PDV-u, o kojima smo pisali u časopisu Porezi i računovodstvo broj 10/19.

Pravilnikom je propisan novi Obrazac ZPPPDV

Detaljna objašnjenja o izmenama Pravilnika daćemo u narednom broju časopisa, a mogu se videti i u okviru naše aplikacije Porezi Online.   

 

TRENINZI U NOVEMBRU:

18. NOVEMBRA: Poreska i računovodstvena amortizacija za 2019. godinu, i utvrđivanje odloženog poreza (PRETPREMIJERA) - POPUNJENO

19. NOVEMBRA: Poreska i računovodstvena amortizacija za 2019. godinu, i utvrđivanje odloženog poreza (PREMIJERA) - POPUNJENO

20. NOVEMBRA: Poreska i računovodstvena amortizacija za 2019. godinu, i utvrđivanje odloženog poreza (REPRIZA)

27. NOVEMBRA: Izmene i dopune Zakona o porezu na dohodak građana i Zakona o doprinosima

PRIJAVA ZA TRENING - Prijavite se odmah jer broj mesta je ograničen na 80 učesnika!

PORESKA KANCELARIJA TATIĆ d.o.o.

©Copyright 2017 | All Rights Reserved.