PKT TRENING CENTAR

Poreska i računovodstvena amortizacija za 2019. godinu, i utvrđivanje odloženog poreza (premijera)

19. 11. 2019.

Prilikom utvrđivanja poreza na dobit pravnih lica za 2019. godinu, primenjivaće se nekoliko različitih pravila za obračun poreske amortizacije. Naime, očekuje se donošenje novog Pravilnika o amortizaciji stalnih sredstava koja se priznaje za poreske svrhe, koji će se primenjivati na stalna sredstva nabavljena počev od 1. januara 2019. godine, odnosno počev od prvog dana poreskog perioda koji počinje u 2019. godini. Za potrebe obračuna poreske amortizacije stalnih sredstava nabavljenih do kraja 2018. godine primenjuju se druga (stara) pravila.       

PROGRAM PREDAVANJA  

 • razvrstavanje sredstava nabavljenih od 1. 1. 2019. godine u amortizacione grupe
 • primena proporcionalne metode za nova sredstva
 • primena degresivne metode za stara sredstva
 • poreska amortizacija stalnih sredstava koja su stavljena u upotrebu do kraja 2018. godine
 • poreska amortizacija nematerijalnih sredstava
 • imovina s pravom korišćenja u smislu MSFI 16 - poreska i računovodstvena amortizacija 
 • uticaj naknadnih ulaganja na osnovicu za obračun poreske amortizacije 
 • uticaj otuđenja i obezvređenja sredstva na poresku amortizaciju
 • poreska amortizacija stalnih sredstava stečenih statusnom promenom
 • poreska amortizacija sredstava koja se sastoje iz nepokretnih i pokretnih delova
 • nove evidencije o stalnim sredstvima i novi obrazac za poresku amortizaciju
 • računovodstvena amortizacija - specifična pitanja
 • privremene razlike i utvrđivanje odloženog poreza

Realizacija treninga podrazumeva predavanje sa PPT prezentacijom, diskusiju i odgovore na pitanja.

PREDAVAČI

Igor Tatić, urednik časopisa Porezi i računovodstvo i osnivač Poreske kancelarije Tatić

Đorđe Saveljić, savetnik

Predrag Đorđević, savetnik

MESTO I VREME ODRŽAVANJA

Falkensteiner Hotel Belgrade (konferencijska sala), Bulevar Mihaila Pupina 10K, Novi Beograd.

19. novembar 2019. godine, od 10:00 do 15:00.

CENA

Cena za pretplatnike časopisa: 14.900,00 dinara + PDV

Cena za ostale učesnike: 17.900,00 dinara + PDV

Cena uključuje: predavanje, materijal, osveženje i lagani radni ručak.

Popust: U slučaju prijave tri ili više učesnika iz iste kompanije, odobravamo popust od 10% na ukupnu naknadu.

Naknada se plaća unapred na tekući račun, na osnovu predračuna koji se dobija na e-mail nakon slanja elektronske prijave.

PRIJAVA UČESNIKA

Prijava učesnika vrši se elektronskim putem, upisivanjem podataka u Prijavi za trening, koja se nalazi na www.pktatic.rs (u okviru stranice: Trening centar) ili slanjem podataka na e-mail: office@pktatic.rs.