PKT TRENING CENTAR

Izmene i dopune Zakona o porezu na dohodak građana i Zakona o doprinosima (premijera)

27. 11. 2019.

Tokom prve polovine novembra 2019. godine očekuje se da Narodna skupština usvoji Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana i Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje. Izmene u navedenim zakonima su vrlo značajne i obimne, a predviđeno je da će se primenjivati uglavnom od 1. januara 2020. godine (osim pojedinih odredaba koje će imati odloženu primenu).       

PROGRAM PREDAVANJA  

 • izmene kod izuzimanja iz dohotka za oporezivanje
 • povećanje neoporezivog iznosa zarade
 • smanjenje osnovice za plaćanje poreza i doprinosa na zarade za "novonastanjenog" obveznika
 • dokazivanje troškova prevoza zaposlenih za dolazak na rad i odlazak sa rada
 • novine kod poreskih oslobođenja
 • važenje starih olakšica za novozaposlena lica
 • nova olakšica za novoosnovana privredna društva koja obavljaju inovacionu delatnost
 • nova olakšica za poslodavce koji zasnuju radni odnos sa „kvalifikovanim" novozaposlenim licem
 • status preduzetnika paušalaca koji su u faktičkom radnom odnosu
 • izmene kod oporezivanja porezom na druge prihode
 • smanjenje stope doprinosa za PIO na teret poslodavca
 • poreski tretman davanja fizičkim licima povodom predstojećih praznika 
 • ostale aktuelnosti u oblasti ličnih primanja

Realizacija treninga podrazumeva predavanje sa PPT prezentacijom, diskusiju i odgovore na pitanja.

PREDAVAČI

Igor Tatić, urednik časopisa Porezi i računovodstvo i osnivač Poreske kancelarije Tatić

Nikola Jerinić, savetnik

MESTO I VREME ODRŽAVANJA

Falkensteiner Hotel Belgrade (konferencijska sala), Bulevar Mihaila Pupina 10K, Novi Beograd.

27. novembar 2019. godine, od 10:00 do 15:00.

CENA

Cena za pretplatnike časopisa: 14.900,00 dinara + PDV

Cena za ostale učesnike: 17.900,00 dinara + PDV

Cena uključuje: predavanje, materijal, osveženje i lagani radni ručak.

Popust: U slučaju prijave tri ili više učesnika iz iste kompanije, odobravamo popust od 10% na ukupnu naknadu.

Naknada se plaća unapred na tekući račun, na osnovu predračuna koji se dobija na e-mail nakon slanja elektronske prijave.

PRIJAVA UČESNIKA

Prijava učesnika vrši se elektronskim putem, upisivanjem podataka u Prijavi za trening, koja se nalazi na www.pktatic.rs (u okviru stranice: Trening centar) ili slanjem podataka na e-mail: office@pktatic.rs.