PKT TRENING CENTAR

Specijalistička obuka za porez na dodatu vrednost (12 dana / 60 časova)

20. maj - 25. jun 2022.

Poreska kancelarija Tatić najavljuje prvi ciklus specijalističke obuke za PDV. Svrha obuke jeste potpuno osposobljavanje polaznika za razumevanje sistema PDV-a, kao i za praktično rešavanje opštih i specifičnih pitanja.  

Svi učesnici obuke dobijaju Knjigu o porezu na dodatu vrednost (u štampanoj i elektronskoj formi), Zbirku propisa o PDV-u i prateće prezentacije.   

Način realizacije obuke: online ili uživo u Trening centru PKT (na 36. spratu West 65 Tower) – po izboru učesnika, uz napomenu da je broj mesta za praćenje predavanja uživo ograničen.

PROGRAM PREDAVANJA  

 • Pojam i osnovne karakteristike sistema PDV-a
 • Predmet oporezivanja
 • Transakcije kod kojih se smatra da promet, u smislu Zakona o PDV-u, nije izvršen
 • Uvoz dobara
 • Poreski obveznik, poreski dužnik i poreski punomoćnik
 • Promet građevinskih objekata
 • Promet iz oblasti građevinarstva i određivanje poreskog dužnika
 • Mesto i vreme prometa dobara i usluga i nastanak poreske obaveze
 • Poreska osnovica
 • Poreska stopa
 • Poreska oslobođenja sa pravom na odbitak prethodnog poreza
 • Izvršavanje Zakona o PDV-u na teritoriji AP Kosovo i Metohija
 • Poreska oslobođenja bez prava na odbitak prethodnog poreza
 • Prethodni porez
 • Poseban postupak oporezivanja
 • Evidentiranje i brisanje iz evidencije obveznika PDV-a
 • Izdavanje računa
 • Evidencija i pregled obračuna PDV-a
 • Poreski period, podnošenje poreske prijave, obračun i plaćanje PDV-a
 • Povraćaj PDV-a, i sticanje statusa pretežnog izvoznika
 • Refakcija i refundacija poreza

Realizacija obuke podrazumeva predavanje sa PPT prezentacijom, diskusiju, analizu događaja iz prakse, odgovore na pitanja, poreski test i dodelu sertifikata.

PREDAVAČI

Predavači su eksperti PKT-a koji se PDV-om profesionalno bave od početka njegove primene u Srbiji - autori Knjige o PDV-u

 1. Igor Tatić
 2. Marija Burić
 3. Đorđe Saveljić
 4. Vesna Đurđević
 5. Ana Borkanović
 6. Filip Čubrić
 7. mr Momo Kijanović

Gost predavač: Irina Stevanović Gavrović - Ministarstvo finansija

PERIOD I VREME ODRŽAVANJA OBUKE

Trajanje obuke: 12 dana (60 časova)

Period i vreme obuke: 20. maj – 25. jun 2022. godine:

 • petkom od 15:00 do 19:30 i
 • subotom od 10:00 do 14:30.

USLOVI UČEŠĆA

Cena za pretplatnike časopisa Porezi i računovodstvo120.000,00 dinara + PDV

Cena za ostale učesnike: 135.000,00 dinara + PDV

Popust: U slučaju prijave tri ili više učesnika iz iste kompanije, odobravamo popust od 10% na ukupnu naknadu.

Naknada se plaća unapred na tekući račun, na osnovu predračuna koji se dobija na e-mail nakon slanja elektronske prijave.