PKT TRENING CENTAR

Specijalistička obuka za primenu MSFI i MSFI za MSP (12 dana / 60 časova)

4. novembar - 10. decembar 2022.

Poreska kancelarija Tatić najavljuje prvi ciklus specijalističke obuke za MSFI i MSFI za MSP. Svrha obuke jeste osposobljavanje polaznika za razumevanje relativno složenih MSFI sa osvrtom na razlike u odnosu na MSFI za MSP, kao i za praktično rešavanje računovodstvenih pitanja. Predavači su eksperti PKT-a koji se ovom regulativom profesionalno bave od početka primene MSFI u Republici Srbiji.

Svi učesnici dobijaju izdanje pripremljeno samo za potrebe ove obuke: Priručnik o primeni odabranih MSFI i prateće prezentacije.

Način realizacije obuke: online ili uživo u Trening centru PKT (na 36. spratu West 65 Tower) – po izboru učesnika, uz napomenu da je broj mesta za praćenje predavanja iz Trening centra ograničen na 24.

PROGRAM PREDAVANJA  

 • Konceptualni okvir za finansijsko izveštavanje (elementi finansijskih izveštaja)
 • Transakcije između povezanih lica (doprinos vlasnika i raspodele vlasnicima)
 • MRS 1 Prezentacija finansijskih izveštaja
 • MRS 7 Izveštaj o tokovima gotovine
 • MRS 2 Zalihe
 • MRS 8 Računovodstvene politike, promene računovodstvenih procena i greške
 • MRS 10 Događaji posle izveštajnog perioda
 • MRS 12 Porezi na dobitak
 • MRS 16 Nekretnine, postrojenja i oprema
 • MRS 19 Primanja zaposlenih
 • MRS 20 Računovodstveno obuhvatanje državnih davanja i obelodanjivanje državne pomoći
 • MRS 21 Efekti promena deviznih kurseva
 • MRS 23 Troškovi pozajmljivanja
 • MRS 36 Umanjenje vrednosti imovine
 • MRS 37 Rezervisanja, potencijalne obaveze i potencijalna imovina
 • MRS 38 Nematerijalna imovina
 • MRS 40 Investicione nekretnine
 • MSFI 3 Poslovne kombinacije
 • MSFI 5 Stalna imovina koja se drži za prodaju i prestanak poslovanja
 • MSFI 9 Finansijski instrumenti
 • MSFI 15 Prihod od ugovora sa kupcima
 • MSFI 16 Lizing
 • IFRIC Tumačenja (najvažnija)
 • MSFI za MSP (osvrt na razlike u odnosu na MSFI)

Realizacija obuke podrazumeva predavanje sa PPT prezentacijom, diskusiju, analizu događaja iz prakse, odgovore na pitanja, test i dodelu sertifikata (potvrde o pohađanju obuke).

PREDAVAČI

Predavači su eksperti PKT-a koji se primenom MSFI bave od početka njihove primene u Srbiji

 1. Igor Tatić
 2. Predrag Đorđević
 3. Marija Burić
 4. Filip Čubrić

PERIOD I VREME ODRŽAVANJA OBUKE

Trajanje obuke: 12 dana (60 časova)

Period i vreme obuke: 4. novembar – 10. decembar 2022. godine:

 • petkom od 10:00 do 14:30 i
 • subotom od 10:00 do 14:30.

Izuzetno, zbog državnog praznika (11. novembra) u drugoj nedelji obuke predavanje će biti održano u sredu i četvrtak (9. i 10. novembra, od 10:00 do 14:30).  

USLOVI UČEŠĆA

Cena za pretplatnike časopisa Porezi i računovodstvo149.000,00 dinara + PDV

Cena za ostale učesnike: 179.000,00 dinara + PDV

Popust: U slučaju prijave tri ili više učesnika iz iste kompanije, odobravamo popust od 10% na ukupnu naknadu.

Naknada se plaća unapred na tekući račun, na osnovu predračuna koji se dobija na e-mail nakon slanja elektronske prijave.