PKT TRENING CENTAR

Aktuelnosti iz oblasti PDV-a, fiskalizacije i elektronskog fakturisanja (hibridni trening)

22. 9. 2022.

Nakon sezone odmora treba se vratiti u formu. Tokom leta nije bilo izmena propisa, ali bilo je spornih mišljenja Ministarstva finansija iz oblasti fiskalizacije, kao i redovnih izmena i ispravki Sistema elektronskih faktura. Za potrebe treninga odabrali smo najaktuelnija pitanja iz tri međusobno povezane i uslovljene oblasti: PDV, fiskalizacija i elektronsko fakturisanje.   

Način realizacije treninga - hibridni model: online ili uživo u Trening centru PKT (na 36. spratu West 65 Tower) – po izboru učesnika, uz napomenu da je broj mesta za praćenje predavanja iz Trening centra ograničen na 24.

PROGRAM PREDAVANJA  

 • Izdavanje fiskalnih računa za promet usluge pozicioniranja
 • Promet bez naknade s aspekta PDV-a, fiskalizacije i elektronskog fakturisanja
 • Naturalni rabat - pravila obračuna PDV-a i izdavanja računa
 • Razmena dobara i usluga s aspekta izdavanja fiskalnih računa i elektronskih faktura
 • Izdavanje računa u slučaju kada promet nastaje neradnog dana
 • Izdavanje fiskalnih računa u slučaju plaćanja naknade u devizama
 • Uticaj efekata valutne klauzule na izdavanje fiskalnih računa
 • Izdavanje fiskalnih računa u specifičnim slučajevima kada ima više učesnika u prometu
 • Ispravke grešaka prilikom izdavanja fiskalnih računa
 • Izdavanje računa u slučaju objedinjene naplate (npr. računi Infostan-a)
 • Aktuelno stanje Sistema elektronskih faktura (SEF)
 • Primena pojedinih PDV kategorija u SEF-u 
 • Postupanje sa otkazanim i odbijenim elektronskim fakturama
 • Ispravke pogrešno izdatih elektronskih faktura
 • Ostala aktuelna pitanja

Realizacija treninga podrazumeva predavanje sa PPT prezentacijom, diskusiju i odgovore na pitanja.  

PREDAVAČI

Igor Tatić, urednik časopisa Porezi i računovodstvo i osnivač Poreske kancelarije Tatić

Marija Burić, savetnica u Poreskoj kancelariji Tatić

Filip Čubrić, urednik i savetnik u Poreskoj kancelariji Tatić

DATUM I VREME ODRŽAVANJA 

22. septembar 2022. godine, od 10:00 do 14:30.

CENA

Cene se razlikuju u zavisnosti od odabranog načina praćenja predavanja i statusa učesnika u odnosu na to da li je pretplatnik časopisa Porezi i računovodstvo

Praćenje predavanja uživo iz Trening centra PKT: 

 • za pretplatnike časopisa: 17.900,00 + PDV
 • za ostale učesnike: 21.900,00 + PDV

Praćenje predavanje online - posredstvom internet platforme Zoom: 

 • za pretplatnike časopisa: 14.900,00 + PDV
 • za ostale učesnike: 17.900,00 + PDV

Popust: U slučaju prijave tri ili više učesnika iz iste kompanije, odobravamo popust od 10% na ukupnu naknadu.

Naknada se plaća unapred na tekući račun, na osnovu predračuna koji se dobija na e-mail nakon slanja elektronske prijave.

PRIJAVA UČESNIKA

Prijava učesnika vrši se elektronskim putem, upisivanjem podataka u PRIJAVI ZA TRENING, koja se nalazi na www.pktatic.rs (u okviru stranice: Trening centar).