Pretraga vesti

Unesite pojam za pretragu vesti
  • SVE GODINE
  • 2020.
  • 2019.
  • 2018.
  • 2017.
  • 2016.
  • 2015.
  • 2014.
PRETRAGA

PKT VESTI

Objavljeno je elektronsko izdanje Knjige o porezu na dodatu vrednost - pregledajte sadržaj

19. 6. 2021.

Nakon promocije na online treningu održanom 18. juna, na sajtu je objavljena elektronska verzija Knjige o PDV-u. Istoga dana svim kupcima Knjige o PDV-u dostavljene su lozinke za pristup elektronskom izdanju (lozinke su dostavljene na mejl adresu navedenu u prijavi za predračun). Štampano izdanje Knjige o PDV-u, zajedno sa pratećim izdanjem: Zbirka propisa o porezu na dodatu vrednost, biće dostavljeno preporučenom pošiljkom krajem juna.  

Knjiga o PDV-u ima 1392 strane (objedinjeno sa uvodnim stranama i sadržajem); podeljena je na XXI poglavlje i sadrži kompletna objašnjenja o praktičnim aspektima propisa o PDV-u.

Tiraž prvog izdanja Knjige o PDV-u je 1.000 primeraka, od kojih je više od 700 prodato u pretprodaji. 

Pogledajte sadržaj Knjige o PDV-u.  

Povodom početka primene novog Pravilnika o PDV-u, u junu održavamo još dva online treninga za dve značajne delatnosti: građevinarstvo i trgovina na veliko i malo.

PKT ONLINE TRENINZI U JUNU

  • Trening 22. juna: Promet iz oblasti građevinarstva - nova pravila određivanja poreskog dužnika i analiza radova iz Sektora F
  • Dvodnevni trening 24. i 25. junaPromet dobara i usluga u oblasti trgovine na veliko i malo - pravila oporezivanja PDV-om

PRIJAVA ZA TRENINGE

PRIJAVA ZA KNJIGU O PDV-U