PKT TRENING CENTAR

Promet iz oblasti građevinarstva - nova pravila određivanja poreskog dužnika i analiza radova iz Sektora F

22. 6. 2021.

Jedinstvenim Pravilnikom o PDV-u propisani su novi kriterijumi za određivanje prometa iz oblasti građevinarstva u smislu kod kojih je poreski dužnik primalac. Imajući u vidu da je zadržan vrednosni kriterijum od 500.000 dinara, uz propisavanje novih pravila o glavnom i sporednom prometu, počev od 1. jula 2021. godine u primeni će biti tri grupe pravila, i to: 

 1. određivanje poreskog dužnika u odnosu na karakter izvedenih radova; 
 2. određivanje poreskog dužnika u zavisnosti od toga da li se može primeniti princip glavnog i sporednog prometa;
 3. određivanje poreskog dužnika u odnosu na vrednosni kriterijum od 500.000 dinara, bez PDV-a.  

PROGRAM PREDAVANJA

 • Nova pravila određivanja poreskog dužnika - u primeni od 1. jula 2021.
 • Primena vrednosnog kriterijuma od 500.000 dinara
 • Slučajevi kod kojih se (ne) primenjuje sistem internog obračuna PDV-a
 • Analiza poslova iz Sektora F i određivanje poreskog dužnika
 • Pravila internog obračuna PDV-a
 • Uticaj sporednih troškova
 • Primena pravila o glavnom i sporednom prometu
 • Vreme prometa građevinskih radova
 • Ugradnja dobara i nastanak poreske obaveze
 • Pravila izdavanja računa i privremenih situacija
 • Ispravke grešaka u prometu iz oblasti građevinarstva

Realizacija treninga podrazumeva predavanje sa PPT prezentacijom, diskusiju i odgovore na pitanja.

PREDAVAČI

Igor Tatić, urednik časopisa Porezi i računovodstvo i osnivač Poreske kancelarije Tatić

Ana Borkanović, savetnica u Poreskoj kancelariji Tatić

Marija Burić, savetnica u Poreskoj kancelariji Tatić

DATUM I VREME ODRŽAVANJA

22. jun 2021. godine, od 10:00 do 14:30.

CENA

Cena za pretplatnike časopisa: 14.900,00 dinara + PDV

Cena za ostale učesnike: 17.900,00 dinara + PDV

Popust: U slučaju prijave tri ili više učesnika iz iste kompanije, odobravamo popust od 10% na ukupnu naknadu.

Naknada se plaća unapred na tekući račun, na osnovu predračuna koji se dobija na e-mail nakon slanja elektronske prijave.

PRIJAVA UČESNIKA

Prijava učesnika vrši se elektronskim putem, upisivanjem podataka u Prijavi za trening, koja se nalazi na www.pktatic.rs (u okviru stranice: Trening centar).