Pretraga vesti

Unesite pojam za pretragu vesti
  • SVE GODINE
  • 2020.
  • 2019.
  • 2018.
  • 2017.
  • 2016.
  • 2015.
  • 2014.
PRETRAGA

PKT VESTI

Objavljena je instrukcija za iskazivanje sredstva obezbeđenja (npr. depozita) u elektronskoj fakturi

17. 6. 2022.

​Na internet stranici Ministarstva finansija (www.efaktura.gov.rs) objavljena je instrukcija za iskazivanje sredstva obezbeđenja (npr. retencija / zadržani depozit / garantni depozit) u elektronskoj fakturi koja se šalje preko Sistema elektronskih faktura.

Instrukcija u pogledu načina iskazivanja podataka o sredstvima obezbeđenja u elektronskoj fakturi u potpunosti odgovara onoj koju smo prethodno već savetovali našim pretplatnicima.

U nastavku prenosimo ovu instrukciju u celosti:

„Naime, u skladu sa u slučaju kada je ugovorom predviđeno sredstvo obezbeđenja (npr. retencija / zadržani depozit / garantni depozit) koje je potrebno iskazati u elektronskoj fakturi, izdavalac elektronske fakture iskazuje iznos zajedno sa iznosom sredstva obezbeđenja, dok detaljnu specifikaciju troškova šalje u dokumentu koji prilaže elektronskoj fakturi.

Kada je poreski dužnik izdavalac elektronske fakture, na izdatoj elektronskoj fakturi biće obračunat PDV na osnovicu koju čini iznos za plaćanje u skladu sa ugovorom zajedno sa iznosom sredstva obezbeđenja.

Kada je poreski dužnik primalac elektronske fakture, on obračunava PDV na osnovicu koja je iskazana na primljenoj elektronskoj fakturi (iznos za plaćanje zajedno sa iznosom sredstva obezbeđenja) i unosi iznos PDV u odgovarajuće polje u sistem elektronskih faktura.

Na primeru privremene situacije u iznosu od 100 dinara na osnovu ugovora o građenju kojim je predviđeno da dužnik plaća 90 odsto iznosa prihvaćene vrednosti privremene situacije, a zadržava 10 odsto iznosa do roka / uslova predviđenog ugovorom, izdavalac elektronske fakture iskazuje elektronskom fakturom iznos od 100 dinara (sa odgovarajućom PDV stopom, ukoliko je on poreski dužnik, odnosno uz oznaku poreske kategorije AE, ukoliko je primalac poreski dužnik), dok u prilogu dostavlja privremenu situaciju sa specifikacijom izvršenih radova i troškova, gde se sredstvo obezbeđenja iskazuje u skladu sa ugovorom. Izdavalac elektronske fakture u rubrici napomena, navodi sredstvo obezbeđenja i njegov iznos u skladu sa ugovorom.

Primalac elektronske fakture izmiruje iznos u skladu sa ugovorom, a sredstvo obezbeđenja isplaćuje nakon što nastupi uslov ili istekne rok predviđen ugovorom.“

Detaljna objašnjenja u vezi sa ovom, kao i drugim aktuelnostima daćemo na predstojećem treningu koji se održava 22. juna

PRIJAVA ZA TRENING