PKT TRENING CENTAR

Obaveza prijema elektronskih faktura od 1. jula 2022. godine za subjekte privatnog sektora i primena PDV kategorija u SEF-u (hibridni trening)

22. 6. 2022.

Subjekti privatnog sektora počev od 1. jula 2022. godine imaju obavezu da u skladu sa Zakonom o elektronskom fakturisanju primaju i čuvaju elektronske fakture izdate od subjekata javnog sektora, kao i elektronske fakture izdate od subjekata privatnog sektora. Ukoliko ne izvrše registraciju pristupa Sistemu elektronskih faktura (SEF) do početka ovog roka za obavezan prijem elektronskih faktura, subjekti privatnog sektora biće registrovani po automatizmu.

Imajući u vidu početak primene ove propisane obaveze počev od 1. jula 2022. godine, neophodno je sagledati određena specifična pitanja u prelaznom periodu, što je povod za održavanje još jednog treninga iz ove oblasti.

Način realizacije treninga - hibridni model: online ili uživo u Trening centru PKT (na 36. spratu West 65 Tower) – po izboru učesnika, uz napomenu da je broj mesta za praćenje predavanja iz Trening centra ograničen na 24.

PROGRAM PREDAVANJA  

 • Obaveza prijema elektronskih faktura za subjekte privatnog sektora od 1. jula 2022. godine;
 • Registracija pristupa SEF-u po automatizmu za subjekte privatnog sektora;
 • Izazovi u vezi sa mogućnošću ranijeg korišćenja SEF-a;
 • Obaveza izdavanja elektronske fakture za promet izvršen subjektu privatnog sektora pre 1. jula 2022. godine, za koji (ni)je izdat konačan račun u skladu sa starim pravilima;
 • (Ne)postojanje obaveze slanja elektronskih faktura između subjekata privatnog sektora pre 1. januara 2023. godine;
 • Pravila izbora poreske kategorije kao obaveznog elementa elektronske fakture;
 • Ispravan i pogrešan odabir osnova u okviru poreskih kategorija;
 • Izdavanje elektronske fakture za promet dobara i usluga bez naknade;
 • Postupanje sa otkazanim i odbijenim fakturama i (ne)mogućnost storniranja odbijene fakture;
 • Izdavanje dodatnog dokumenta uz elektronsku fakturu koji (ne) sadrži sve elemente iz člana 42. Zakona o PDV-u (izdavanje duplih faktura);
 • Pravila izdavanja elektronske fakture za promet izvršen subjektu javnog sektora za koji je prethodno izdat fiskalni račun;
 • Transakcije po osnovu kojih (ne) postoji obaveza izdavanja elektronske fakture;
 • Ostala aktuelna pitanja.

Realizacija treninga podrazumeva predavanje sa PPT prezentacijom, diskusiju i odgovore na pitanja.  

PREDAVAČI

Marija Burić, savetnica u Poreskoj kancelariji Tatić

Filip Čubrić, urednik i savetnik u Poreskoj kancelariji Tatić

DATUM I VREME ODRŽAVANJA 

22. jun 2022. godine, od 10:00 do 14:30.

CENA

Cene se razlikuju u zavisnosti od odabranog načina praćenja predavanja i statusa učesnika u odnosu na to da li je pretplatnik časopisa Porezi i računovodstvo

Praćenje predavanja uživo iz Trening centra PKT: 

 • za pretplatnike časopisa: 17.900,00 + PDV
 • za ostale učesnike: 21.900,00 + PDV

Praćenje predavanje online - posredstvom internet platforme Zoom: 

 • za pretplatnike časopisa: 14.900,00 + PDV
 • za ostale učesnike: 17.900,00 + PDV

Popust: U slučaju prijave tri ili više učesnika iz iste kompanije, odobravamo popust od 10% na ukupnu naknadu.

Naknada se plaća unapred na tekući račun, na osnovu predračuna koji se dobija na e-mail nakon slanja elektronske prijave.

PRIJAVA UČESNIKA

Prijava učesnika vrši se elektronskim putem, upisivanjem podataka u PRIJAVI ZA TRENING, koja se nalazi na www.pktatic.rs (u okviru stranice: Trening centar).