Pretraga vesti

Unesite pojam za pretragu vesti
 • SVE GODINE
 • 2020.
 • 2019.
 • 2018.
 • 2017.
 • 2016.
 • 2015.
 • 2014.
PRETRAGA

PKT VESTI

Novi broj časopisa: Porezi i računovodstvo broj 11/20 (dve teme broja: Primena MSFI 16 i Daljinska trgovina)

31. 10. 2020.

Časopis Porezi i računovodstvo broj 11/20 dostupan je u aplikaciji Porezi Online od 30. oktobra 2020. godine, dok pretplatnici štampanog izdanja mogu da ga očekuju od ponedeljka (2. novembra).   

U novom broju (na 176 strana) objavili smo: 

 1. 17 tekstova, 
 2. 19 poreskih kratkih tema i
 3. 22 mišljenja Ministarstva finansija. 

Polovinom oktobra objavljeni su novi prevodi kompletnih MSFI, u okviru kojih će svakako najveću pažnju privući MSFI 16 – Lizing. Primena ovog standarda obavezna je praktično od 1. januara 2021. godine, odnosno počev od finansijskih izveštaja koji se sastavljaju sa stanjem na dan 31. decembra 2021. godine. Na međunarodnom nivou MSFI 16 je u primeni od 1. januara 2019. godine, pa je njegova primena od ovog datuma bila dozvoljena i u domaćim uslovima. Poreska kancelarija Tatić je tokom prethodne dve godine klijentima pružala uslugu obračuna zakupa u skladu sa novim pravilima.

MSFI 16 zamenjuje ranije važeći MRS 17, a najvažnija razlika odnosi se na pravila računovodstvenog evidentiranja ugovora o klasičnom zakupu u poslovnim knjigama zakupca. Umesto (višedecenijskog) jednostavnog pravila koje je podrazumevalo priznavanje rashoda po osnovu zakupa na sistematskoj (linearnoj) osnovi tokom perioda zakupa, MSFI 16 propisuje relativno složen postupak koji podrazumeva da se na prvi dan trajanja zakupa prizna imovina s pravom korišćenja i dugoročna obaveza po osnovu zakupa, i to na osnovu sadašnje (diskontovane) vrednosti te obaveze, uvažavajući i druge relevantne okolnosti i komponente ugovora o zakupu. Tokom perioda zakupa se, umesto troškova zakupnine, priznaju troškovi amortizacije i rashodi kamate (kao posledica diskontovanja).

Prelazak na primenu MSFI 16 može dovesti do odgovarajućih usklađivanja početnog stanja i prepravljanja uporednih podataka, jer se MSFI 16 odnosi i na postojeće ugovore o zakupu, kod kojih treba primeniti pravila o tzv. prvoj primeni MSFI 16. Podsećamo da smo detaljna objašnjenja o tome dali još u broju 6/18, a zatim i u broju 3/19. Zbog aktuelnosti i propisivanja obavezne primene, u ovom broju obnovili smo ovu temu sa dodatnim objašnjenjima i primerima.

Kao drugu temu broja izdvojili smo daljinsku prodaju dobara i usluga. U čak šest tekstova objasnili smo prodaju posredstvom interneta i drugih sredstava komunikacije – s aspekta PDV-a, fiskalnih kasa i računovodstvenog evidentiranja.

Obveznicima PDV-a koji imaju kupoprodajne transakcije nekretninama skrećemo pažnju na tekst o pravilima određivanja vremena prometa nepokretnosti. U zavisnosti od specifičnosti u svakom konkretnom slučaju (npr. da li je reč o prenosu prava raspolaganja na postojećem, nezavršenom ili budućem objektu) potrebno je pravilno odrediti datum prometa.

NE PROPUSTITE TRENINGE U NOVEMBRU

Trening 6. novembra: Analiza građevinskih radova iz Sektora F i pravilno određivanje poreskog dužnika

Trening 12. novembraPromet nepokretnosti - pravila oporezivanja PDV-om i porezom na prenos apsolutnih prava

Trening 24. novembraaUslovi za odbitak prethodnog poreza i ispravka odbitka prethodnog poreza 

Trening 26. novembraAvansna plaćanja - poreski i računovodstveni aspekti 

PRIJAVA ZA TRENING