PKT TRENING CENTAR

Promet nepokretnosti - pravila oporezivanja PDV-om i porezom na prenos apsolutnih prava

17. 11. 2020.

Kupoprodaja nekretnina jedna je od vrlo čestih transakcija, koja ima niz specifičnosti u pogledu oporezivanja u zavisnosti od toga šta je konkretno predmet prenosa. U tom smislu potrebno je sagledati poreske implikacije s aspekta PDV-a i poreza na prenos apsolutnih prava. Poreski tretman naročito treba opredeliti u slučaju prenosa nezavršenih objekata ili objekta kao buduće stvari.   

Zbog organizacionih i tehničkih razloga, termin održavanja treninga je promenjen, pa će umesto 12. novembra trening biti održan 17. novembra. 

PROGRAM PREDAVANJA

 • Promet objekata koji je oporeziv PDV-om
 • Promet objekata koji je oslobođen PDV-a
 • Ugovaranje obračuna PDV-a kod prometa "starih" objekata - opšta pravila
 • Slučajevi kod kojih nije moguće ugovaranje obračuna PDV-a
 • Primena opšte i posebne stope PDV-a
 • Vreme prometa nepokretnosti - opšta pravila
 • Vreme prometa neizgrađenih objekata 
 • Promet objekata sa odložnim uslovom
 • Prodaja nezavršenog objekta i kasnija prodaja delova izgrađenog objekta
 • Prenos objekata uz primenu poreskog izuzimanja
 • Prenos nepokretnosti u postupku statusne promene  
 • Unos nepokretnosti kao nenovčanog uloga
 • Pravila izdavanja računa i fiskalnih isečaka
 • Oporezivanje porezom na prenos apsolutnih prava

Realizacija treninga podrazumeva predavanje sa PPT prezentacijom, diskusiju i odgovore na pitanja.

PREDAVAČI

Igor Tatić, urednik časopisa Porezi i računovodstvo i osnivač Poreske kancelarije Tatić

Đorđe Saveljić, savetnik u Poreskoj kancelariji Tatić

DATUM I VREME ODRŽAVANJA

12. novembar 2020. godine, od 10:00 do 14:00.

CENA

Cena za pretplatnike časopisa: 11.900,00 dinara + PDV

Cena za ostale učesnike: 14.900,00 dinara + PDV

Popust: U slučaju prijave tri ili više učesnika iz iste kompanije, odobravamo popust od 10% na ukupnu naknadu.

Naknada se plaća unapred na tekući račun, na osnovu predračuna koji se dobija na e-mail nakon slanja elektronske prijave.

PRIJAVA UČESNIKA

Prijava učesnika vrši se elektronskim putem, upisivanjem podataka u Prijavi za trening, koja se nalazi na www.pktatic.rs (u okviru stranice: Trening centar).