Nove mere Vlade i novi broj časopisa: Porezi i računovodstvo broj 8/20 (tema broja: Utvrđivanje i izmena osnovice za PDV)

25. 07. 2020.

Časopis Porezi i računovodstvo broj 8/20 dostupan je u aplikaciji Porezi Online od 24. jula 2020. godine, dok pretplatnici štampanog izdanja mogu da ga očekuju od ponedeljka (27. jula).   

U novom broju (na 176 strana) objavili smo: 

  1. 19 tekstova, 
  2. 16 poreskih kratkih tema,
  3. 43 Mišljenja Ministarstva finansija i
  4. novi PKT strip

Neposredno uoči predaje ovog broja časopisa u štampu, u medijima su najavljene nove mere Vlade sa ciljem dodatne pomoći privrednim subjektima, radi prevazilaženja problema u poslovanju kao posledice aktuelne (nepovoljne) epidemiološke situacije u zemlji i u svetu koja će po svemu sudeći trajati duže nego što se inicijalno očekivalo.  

Pravni okvir za realizaciju novih mera biće nova uredba koju bi Vlada trebalo da donese za nekoliko dana (početkom poslednje nedelje jula), imajući u vidu da bi prva uplata novog direktnog davanja trebalo da bude realizovana već do 10. avgusta, dok bi druga uplata usledila do 10. septembra 2020. godine. Suština je – prema preliminarnim najavama – da će novom uredbom ponovo biti uređena bespovratna uplata direktnih davanja – ovoga puta za dva meseca i u nešto manjem iznosu nego po osnovu (prvobitne) Uredbe o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima (najavljena je isplata u iznosu od 60% minimalne zarade, što je okvirno 18.000 dinara neto, po propisanom kriterijumu – to će biti broj zaposlenih prema podacima iz odgovarajuće poreske prijave). Osim novih direktnih davanja za dva meseca, planirano je da se za još jedan mesec odloži dospelost plaćanja poreza i doprinosa na zarade. Takođe, u najavi je i novi moratorijum na otplatu kredita i lizinga, o čemu se očekuje donošenje novih odluka Narodne banke Srbije.

Povodom ovih hitnih mera hitno smo zakazali online trening na kojem ćemo dati instrukcije o načinu na koji privredni subjekti mogu da ostvare pravo na korišćenje novih mera.

Što se sadržaja novog broja tiče, nakon uspešno realizovanog treninga o utvrđivanju i izmeni osnovice za PDV, ovu problematiku obradili smo kao temu novog broja. U čak deset zasebnih tekstova objasnili smo praktično sve aspekte jednog od najvažnijih elemenata PDV-a kao poreskog oblika. 

Krajem jula ove godine aktuelno je podnošenje prijave za naknadu za zaštitu životne sredine (tzv. eko naknada) za 2020. godinu (izuzetno, u istom roku podnosi se i prijava za 2019. godinu). Obuhvat ove naknade je izuzetno širok, što znači da većina subjekata (privredna društva, preduzetnici, udruženja…) ima obavezu podnošenja prijave nadležnim jedinicama lokalne samouprave (na čijim teritorijama obveznik obavlja delatnosti). Na osnovu brojnih pitanja pretplatnika i klijenata sačinili smo tekst o praktičnim aspektima podnošenja prijave, uz napomenu da se nadležno ministarstvo za životnu sredinu, kao donosilac podzakonskih akata (uredbe i pravilnika), uopšte nije proslavilo. 

Online trening, 31. jula: Nova uredba o pogodnostima i direktnim davanjima privrednim subjektima

PRIJAVA ZA TRENING

PORESKA KANCELARIJA TATIĆ d.o.o.

©Copyright 2017 | All Rights Reserved.