PKT TRENING CENTAR

Nova uredba o pogodnostima i direktnim davanjima privrednim subjektima (online trening)

31. 7. 2020.
 

Nakon realizacije podsticajnih mera u skladu sa Uredbom o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima privrednim subjektima, prema najavama državnih zvaničnika, Vlada priprema nove mere podsticaja privrednim subjektima. 

Pravni okvir za realizaciju novih mera biće nova uredba koja će biti doneta po hitnom postupku (početkom poslednje nedelje jula), jer bi prva uplata novog direktnog davanja trebalo da bude realizovana do 10. avgusta, dok bi druga uplata usledila do 10. septembra 2020. godine. Suština je da su u planu još dve bespovratne uplate novčanih sredstava privrednim subjektima (koji ispunjavaju propisane uslove) u iznosu od 60% minimalne zarade (okvirno 18.000 dinara neto po propisanom kriterijumu – to će biti broj zaposlenih prema podacima iz odgovarajuće poreske prijave). Osim toga, planirano je da se za jedan mesec odloži dospelost plaćanja poreza i doprinosa na zarade. Takođe, u najavi je i novi moratorijum na otplatu kredita i lizinga, o čemu se očekuje donošenje novih odluka Narodne banke Srbije. 

Trening će biti realizovan online preko internet platforme Zoom.

PROGRAM PREDAVANJA  

  • Na koga se nove mere Vlade odnose
  • Uslovi za korišćenje novih podsticaja
  • Način realizacije mera
  • Specifičnosti kod preduzetnika
  • Odlaganje plaćanja javnih prihoda
  • Uticaj novih mera na zabranu isplate dividende
  • Gubitak prava na nove mere
  • Aktuelnosti u vezi sa starom Uredbom o fiskalnim pogodnostima
  • Novi moratorijum na otplatu kredita i lizinga

Realizacija treninga podrazumeva predavanje sa PPT prezentacijom, diskusiju i odgovore na pitanja.

PREDAVAČI

Igor Tatić, urednik časopisa Porezi i računovodstvo i osnivač Poreske kancelarije Tatić

Nikola Jerinić, savetnik u Poreskoj kancelariji Tatić

DATUM I VREME ODRŽAVANJA

31. jul 2020. godine, od 10:00 do 14:00.

CENA

Cena za pretplatnike časopisa: 11.900,00 dinara + PDV

Cena za ostale učesnike: 14.900,00 + PDV

Popust: U slučaju prijave tri ili više učesnika iz iste kompanije, odobravamo popust od 10% na ukupnu naknadu.

Naknada se plaća unapred na tekući račun, na osnovu predračuna koji se dobija na e-mail nakon slanja elektronske prijave.

PRIJAVA UČESNIKA

Prijava učesnika vrši se elektronskim putem, upisivanjem podataka u Prijavi za trening, koja se nalazi na www.pktatic.rs (u okviru stranice: Trening centar).