Pretraga vesti

Unesite pojam za pretragu vesti
 • SVE GODINE
 • 2020.
 • 2019.
 • 2018.
 • 2017.
 • 2016.
 • 2015.
 • 2014.
PRETRAGA

PKT VESTI

Nove izmene SEF-a i ažurirano Interno tehničko uputstvo

12. 1. 2023.

Na internet stranici Ministarstva finansija (www.efaktura.gov.rs) objavljeni su detalji još jednih u nizu novih izmena, odnosno ispravki Sistema elektronskih faktura (u nastavku: SEF) i ažurirano je Interno tehničko uputstvo.

U nastavku prenosimo objavljene izmene SEF-a:

 • omogućeno je kreiranje i slanje konačnog računa koji se referencira na jedan ili više avansnih računa, bez obzira na statuse odobravanja povezanih avansnih računa;
 • uvedena je validacija da avansni račun ne može biti storniran ukoliko je vezan za konačni račun koji nije storniran;
 • ukinuta je mogućnost otkazivanja izdate fakture; zadržana je mogućnost storniranja izdate fakture;
 • omogućeno je da se otkazivanje fakture u CRF-u radi pri storniranju fakture, umesto pri njenom odbijanju;
 • izmenjene su labele „Odobri“/“Odbaci“ u "Prihvatanje"/"Odbijanje", i „Preuzmi“ u „Preuzmi PDF“ na formi fakture;
 • omogućeno je da nakon akcije odbijanja fakture, primalac fakture može naknadno da odobri
  fakturu.

Podsećamo da je u članu 10. Zakona o elektronskom fakturisanju, kojim se uređuje prihvatanje i odbijanje elektronskih faktura preko SEF-a, propisano da se od 1. januara 2023. godine elektronska faktura koja je odbijena može naknadno prihvatiti, pod uslovom da nije reč o elektronskoj fakturi koja se evidentira u CRF-u u skladu sa Zakonom o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama. Sa zakašnjenjem u odnosu na rok koji je propisan izmenama Zakona o elektronskom fakturisanju, stvaraju se tehnički uslovi za sprovođenje ove funkcionalnosti u SEF-u.

Objavljene izmene su dostupne u demo verziji SEF-a, a u narednom periodu biće dostupne i u produkcionoj verziji SEF-a.

SPECIJALISTIČKA (TRODNEVNA) OBUKA ZA IZDAVANJE EKLEKTRONSKIH FAKTURA

Detaljna objašnjenja o svim Aktuelnostima u oblasti elektronskog fakturisanja daćemo:

PRIJAVA ZA OBUKU

PRIJAVA ZA PREDRAČUN ZA PRIRUČNIK