Izašao je časopis Porezi i računovodstvo broj 11/18 (tema broja: Transakcije udelima u društvu s ograničenom odgovornošču)

31. 10. 2018.

Časopis Porezi i računovodstvo broj 11/18 dostupan je u aplikaciji Porezi Online od 31. oktobra, dok pretplatnici štampanog izdanja mogu da ga očekuju od petka - 2. novembra 2018. godine. 

U novom broju objavili smo: 

  1. 21 tekst, 
  2. 20 poreskih kratkih tema i 
  3. 42 mišljenja Ministarstva finansija.

Nakon statusnih promena, što je bila tema prethodnog broja časopisa, kao temu ovog broja pripremili smo povezanu problematiku – transakcije udelima u društvu s ograničenom odgovornošću. Reč je o vrlo čestoj transakciji u kojoj mogu učestvovati različita lica (pravna, fizička, rezidenti, nerezidenti, povezana ili nepovezana), pa u svakom konkretnom slučaju treba sagledati poreske implikacije. Obuhvatili smo i specifičan slučaj otkupa/sticanja sopstvenog udela sa kritičkim osvrtom na iskonstruisani model poreske evazije koji se zasniva na otkupu sopstvenog udela kao simulovanom pravnom poslu, dok je disimulovani pravni posao isplata dobiti.

Izdvajamo i dva povezana teksta koja su od značaja za mnoge obveznike PDV-a.

Prvi tekst je o tzv. logističkom rabatu koji se u odnosu između kupca i prodavca koristi kao osnov za izmenu osnovice za PDV na promet robe, a što pojedini poreski inspektori neosnovano pokušavaju da ospore (u tekstu smo ukazali na slučaj postupka poreske kontrole koji je u toku kod klijenta Poreske kancelarije Tatić). 

Drugi tekst se odnosi na prevoz kao sporedan promet u okviru glavnog prometa dobara. Naime, iako je reč o školskom primeru primene pravila o glavnom i sporednom prometu, u praksi još uvek često nastaju nesporazumi usled nerazumevanja ovog pravila.

Iz oblasti PDV-a, osim prethodno navedenih, u još dva teksta dali smo detaljna objašnjenja o postupku brisanja iz evidencije obveznika PDV

U okviru naših edukativnih aktivnosti, osim treninga o primeni MSFI za MSP koji smo zakazali povodom objavljivanja Rešenja o utvrđivanju prevoda MSFI za MSP, na zahtev brojnih korisnika ponovo smo zakazali trening o praktičnoj primeni MSFI 16 – Zakupi i MSFI 15 – Prihodi po osnovu ugovora sa kupcima. Reč je o novim MSFI koji propisuju značajno drugačija pravila računovodstvenog evidentiranja pojedinih transakcija. 

Trening 20. novembra: Praktična primena MSFI 16 - Zakupi i MSFI 15 - Prihodi po osnovu ugovora sa kupcima

Trening 28. novembra: Praktična primena izmenjenog MSFI za MSP 

Prijavite se na vreme, jer broj mesta je ograničen!

PORESKA KANCELARIJA TATIĆ d.o.o.

©Copyright 2017 | All Rights Reserved.