Izašao je časopis Porezi i računovodstvo broj 10/19 - tema broja: Aktivno i pasivno oplemenjivanje

28. 09. 2019.

Časopis Porezi i računovodstvo broj 10/19 dostupan je u aplikaciji Porezi Online od 27. septembra, dok pretplatnici štampanog izdanja mogu da ga očekuju od ponedeljka 30. septembra. 

U novom broju objavili smo: 

  1. 16 tekstova, 
  2. 23 poreske kratke teme,
  3. 24 Mišljenja Ministarstva finansija. 

Tema broja je aktivno i pasivno oplemenjivanje. U ukupno pet tekstova objasnili smo pravila koja treba primenjivati s aspekta carinskih propisa, PDV-a i računovodstvenog evidentiranja. Reč je o spoljnotrgovinskim transakcijama koje imaju specifičan poreski tretman, koji je delimično promenjen počev od 1. aprila 2017. godine, od kada su u primeni nova pravila određivanja mesta prometa usluga. Naime, imajući u vidu da oplemenjivanje u većini slučajeva ima karakter prometa usluge, a da je jedan od učesnika u toj transakciji strana kompanija (kao pružalac usluge kod pasivnog, odnosno kao primalac usluge u slučaju aktivnog oplemenjivanja), potrebno je pravilno opredeliti mesto prometa usluge. Ukoliko je mesto prometa usluge inostranstvo, u smislu Zakona o PDV-u, kao što je to slučaj kod aktivnog oplemenjivanja (nezavisno od toga što se radovi fizički izvode u Srbiji), promet nije predmet oporezivanja PDV-om, pa nije potrebno obezbeđivati dokaze koji su ranije bili propisani, i važili u vreme dok je ovaj posao imao karakter prometa koji je oslobođen PDV-a sa pravom na odbitak prethodnog poreza (do kraja marta 2017).

Tokom prve polovine oktobra očekuje se usvajanje novog Zakona o računovodstvu, novog Zakona o reviziji, kao i Zakona o izmenama i dopunama Zakona o PDV-u (ovo će biti jubilarne, desete po redu izmene Zakona o PDV-u), jer je sednica Narodne skupštine na čijem dnevnom redu su navedeni zakoni – zakazana za 2. oktobar ove godine.

Za razliku od nacrta zakona iz oblasti računovodstva i revizije, za koje je sprovedena kakva-takva javna rasprava, u slučaju Zakona o PDV-u nije bilo nikakve javne rasprave, niti je javnost na bilo koji način bila obaveštena da se pripremaju izmene u ovoj oblasti – što je u direktnoj suprotnosti sa Pravilnikom o smernicama dobre prakse za ostvarivanje učešća javnosti u pripremi nacrta zakona i drugih propisa i akata, koji je stupio na snagu 27. jula 2019. godine. Ipak, da je javna rasprava samo nepoželjna formalnost (posmatrano iz perspektive predlagača zakona) potvrđuje činjenica da Izveštaju MF o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu zakona o računovodstvu (prikazali smo ga u tekstu) apsolutno nije pomenuto sporno pitanje profesionalnih zvanja (kao uslova za obavljanje računovodstvene delatnosti), o kojem je tokom javne rasprave bilo ubedljivo najviše kontraargumenata, odnosno protivljenja takvom rešenju od strane stručne javnosti i onih na koje se to pitanje neposredno odnosi (računovodstvene firme).

Ipak, ostaje da se vidi kakva će sudbina takvog predloga biti tokom rasprave u Narodnoj skupštini, ali i nakon toga – ukoliko takvo rešenje na kraju bude usvojeno. Naime, izvesno je da će i u slučaju eventualnog usvajanja takvog rešenja postojati opravdani otpor, pokrenuće se pitanje ustavnosti, i još mnogo toga. O svemu tome pisaćemo detaljnije u narednom broju časopisa, dok smo u ovom broju dali detaljna objašnjenja o predstojećim izmenama Zakona o PDV-u

O novim zakonima iz oblasti računovodstva i revizije, odnosno o izmenama i dopunama Zakona o PDV-u zakazani su treninzi u oktobru. 

TRENINZI U OKTOBRU:

17. oktobra: Izmene i dopune Zakona o PDV-u i druge PDV aktuelnosti

24. oktobra: Novi zakoni o računovodstvu i reviziji

PRIJAVA ZA TRENING - Prijavite se odmah jer broj mesta je ograničen na 80 učesnika!

PORESKA KANCELARIJA TATIĆ d.o.o.

©Copyright 2017 | All Rights Reserved.