PKT TRENING CENTAR

Izmene i dopune Zakona o PDV-u i druge PDV aktuelnosti (premijera)

17. 10. 2019.

Na sednici održanoj 7. oktobra 2019. godine, Narodna skupština usvojila je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost. Očekuje se objavljivanje ovog zakona u narednom broju Službenog glasnika RS, nakon čega će stupiti na snagu osmog dana od dana objavljivanja, s tim što se pojedine odredbe primenjuju od 1. januara 2020. godine. Očekuje se i donošenje nekoliko podzakonskih akata. 

PROGRAM PREDAVANJA  

 • nova poreska oslobođenja za promet dobara i usluga, kao i uvoz dobara
 • nova pravila o poreskom oslobođenju za promet dobara koja putnik otprema u inostranstvo u ličnom prtljagu;
 • poreski tretman (ne)namenskih vrednosnih vaučera 
 • preciziranje pravila o određivanju poreskog dužnika 
 • preciziranje obaveze stranog lica da se evidentira kao obveznik PDV-a
 • izmene u pogledu određivanja mesta prometa pojedinih dobara i usluga
 • određivanje mesta sedišta, stalne poslovne jedinice, prebivališta i boravišta primaoca
 • izdavanje računa kao momenat nastanka poreske obaveze
 • nova pravila podele prethodnog poreza i utvrđivanja srazmernog poreskog odbitka 
 • nova pravila storniranja / poništavanja računa
 • osvrt na nova mišljenja Ministarstva finansija i pojedina sporna pitanja
 • ostale PDV aktuelnosti

Realizacija treninga podrazumeva predavanje sa PPT prezentacijom, diskusiju i odgovore na pitanja.

PREDAVAČI

Igor Tatić, urednik časopisa Porezi i računovodstvo i osnivač Poreske kancelarije Tatić

Đorđe Saveljić, savetnik u Poreskoj kancelariji Tatić

MESTO I VREME ODRŽAVANJA

Falkensteiner Hotel Belgrade (konferencijska sala), Bulevar Mihaila Pupina 10K, Novi Beograd.

17. oktobar 2019. godine, od 10:00 do 15:00.

CENA

Cena za pretplatnike časopisa: 14.900,00 dinara + PDV

Cena za ostale učesnike: 17.900,00 dinara + PDV

Cena uključuje: predavanje, materijal, osveženje i lagani radni ručak.

Popust: U slučaju prijave tri ili više učesnika iz iste kompanije, odobravamo popust od 10% na ukupnu naknadu.

Naknada se plaća unapred na tekući račun, na osnovu predračuna koji se dobija na e-mail nakon slanja elektronske prijave.

PRIJAVA UČESNIKA

Prijava učesnika vrši se elektronskim putem, upisivanjem podataka u Prijavi za trening, koja se nalazi na www.pktatic.rs (u okviru stranice: Trening centar) ili slanjem podataka na e-mail: office@pktatic.rs.