Dodatne informacije u vezi sa podnošenjem izmenjene poreske prijave na Obrascu PPP-PD

08. 05. 2020.

U vesti od 5. maja objavili smo da prethodnih dana pojedini privredni subjekti nisu mogli, u izmenjenoj poreskoj prijavi na Obrascu PPP-PD, da upišu datum plaćanja 4. januar 2021. godine. 

Prema novim trenutno raspoloživim informacijama, u izmenjenoj poreskoj prijavi kao datum plaćanja (u polju 1.4 Obrasca PPP-PD) ipak može da bude upisan 4. januar 2021. godine. Međutim, ukoliko je reč o izmenama koje utiču na iznos direktnog davanja, koje je u međuvremenu već uplaćeno na namenski račun privrednog subjekta, takva izmena po svemu sudeći neće uticati na iznos direktnog davanja, tj. neće se naknadno vršiti dodatna uplata na namenski račun.

S druge strane, ukoliko je izmena u poreskoj prijavi takve prirode da dovodi do toga da je iznos direktnog davanja trebalo da bude manji od iznosa koji je uplaćen na namenski račun privrednog subjekta, prema našem mišljenju tom razlikom ne bi trebalo raspolagati, već treba da bude vraćena na namenski račun Uprave za trezor.

Kada je reč o fiskalnoj pogodnosti (odlaganje poreza i doprinosa), prema našem mišljenju ova mera se svakako primenjuje na podatke navedene u izmenjenoj poreskoj prijavi, nezavisno od toga da li se iznos obračunatog poreza i doprinosa razlikuje u odnosu na iznos iz prvobitne poreske prijave. 

Napominjemo da se informacije iz ove i vesti od 5. maja odnose na podnošenje izmenjene poreske prijave – to je prijava koja se podnosi u slučaju kada se ustanovi da je u inicijalno podnetoj napravljena neka greška ili učinjen propust, pa postoji potreba da se prijava izmeni. Međutim, ovo nema veze sa podnošenjem konačne poreske prijave koja se podnosi npr. po osnovu obračuna drugog dela zarade za neki mesec. Takva prijava nema karakter izmenjene poreske prijave. 

Inače, okolnost u vezi sa izmenjenom poreskom prijavom samo je jedna u nizu problematičnih situacija sa kojima se privredni subjekti susreću u vezi sa realizacijom mera propisanih Uredbom o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima privrednim subjektima. O drugim problemima i greškama prilikom uplate bespovratnih novčanih sredstava - detaljnije u vesti od 8. maja

PORESKA KANCELARIJA TATIĆ d.o.o.

©Copyright 2017 | All Rights Reserved.