PKT TRENING CENTAR

Zakup nepokretnosti i ulaganje u zakupljeni objekat - poreski aspekti (online trening)

11. 9. 2020.
 

Trening je posvećen razmatranju uvek aktuelnih i relativno složenih pitanja u okviru zakupa nepokretnosti i ulaganja u zakupljeni objekat koja se vrše za račun zakupca ili zakupodavca. Programom predavanja obuhvaćena su brojna pitanja sa aspekta PDV-a, poreza na dohodak građana i poreza na dobit pravnih lica. Odnosi između zakupodavca i zakupaca, sa pratećim poreskim implikacijama, posebno su aktuelizovani u uslovima vanrednog stanja, epidemije i smanjenog obima poslovnih aktivnosti. 

Trening će biti realizovan online preko internet platforme Zoom. 

PROGRAM PREDAVANJA  

 • Zakup kao predmet oporezivanja PDV-om
 • Vreme prometa i nastanak poreske obaveze
 • Utvrđivanje poreske osnovice za PDV
 • Uticaj sporednih troškova na poresku osnovicu
 • Podsticaji koje zakupodavac daje zakupcu
 • Depozit i promena njegove namene
 • Naplata zakupnine u devizama ili sa valutnom klauzulom
 • Izdavanje računa i dokumenta o izmeni osnovice
 • Zakup nepokretnosti koji je oslobođen PDV-a
 • Prevremeni raskid ugovora o zakupu i isplata naknade štete
 • Ulaganje u zakupljeni objekat za račun zakupca
 • Razmena ulaganja za neplaćanje zakupnine
 • Vraćanje objekta u prvobitno stanje
 • Zakup nepokretnosti od fizičkog lica
 • Zakup nepokretnosti koja je u vlasništvu nerezidenta

Realizacija treninga podrazumeva predavanje sa PPT prezentacijom, diskusiju i odgovore na pitanja.

PREDAVAČI

Igor Tatić, urednik časopisa Porezi i računovodstvo i osnivač Poreske kancelarije Tatić

Đorđe Saveljić, savetnik u Poreskoj kancelariji Tatić

DATUM I VREME ODRŽAVANJA

11. septembar 2020. godine, od 10:00 do 14:00.

CENA

Cena za pretplatnike časopisa: 11.900,00 dinara + PDV

Cena za ostale učesnike: 14.900,00 + PDV

Popust: U slučaju prijave tri ili više učesnika iz iste kompanije, odobravamo popust od 10% na ukupnu naknadu.

Naknada se plaća unapred na tekući račun, na osnovu predračuna koji se dobija na e-mail nakon slanja elektronske prijave.

PRIJAVA UČESNIKA

Prijava učesnika vrši se elektronskim putem, upisivanjem podataka u Prijavi za trening, koja se nalazi na www.pktatic.rs (u okviru stranice: Trening centar).