PKT TRENING CENTAR

Utvrđivanje rashoda i manjka, vraćanje neprodatih dobara i odobravanje rabata na kraju godine

22. 12. 2020.

Krajem svake godine aktuelizuju se poreska i računovodstvena pitanja koja nastaju kao posledica popisa imovine. U aktuelnim epidemiološkim uslovima nije lako organizovati popis na adekvatan način, pa ta pitanja još više dolaze do izražaja.

Na treningu razmatramo poreske implikacije rashoda, manjkova i viškova s aspekta PDV-a, poreza na dobit i računovodstvenog evidentiranja. Poseban osvrt dajemo na prebijanje viškova i manjkova, odnosno tzv. privremene viškove i manjkove koji nastaju kao posledica zamene sličnih proizvoda ili delimičnog popisa. Osim toga, krajem godine dolazi i do vraćanja neprodatih dobara, kao i do realizacije različitih vidova popusta (naturalni rabat, kasa skonto i dr.), pa treba sagledati poreske i računovodstvene implikacije.     

PROGRAM PREDAVANJA

 • Sprovođenje popisa u uslovima pandemije
 • Vanredni popis, odnosno popis u toku godine
 • Obračun PDV-a na manjak dobara
 • Manjak dobara koji se (ne) može pravdati višom silom
 • Prebijanje viškova i manjkova usled zamene proizvoda
 • Kalo, rastur, kvar i lom
 • Nastanak poreske obaveze po osnovu manjka i rashoda
 • Utvrđivanje osnovice za PDV
 • Zaračunavanje manjka odgovornom licu
 • Vraćanje neprodatih dobara kao novi promet u smislu Zakona o PDV-u
 • Vraćanje dobara koje dovodi do izmene osnovice za PDV
 • Računovodstveni aspekti vraćanja dobara
 • (Ne)priznavanje rashoda u poreskom bilansu
 • Kasa skonto, naturalni rabat i drugi vidovi popusta - pravila oporezivanja i računovodstvenog evidentiranja

Realizacija treninga podrazumeva predavanje sa PPT prezentacijom, diskusiju i odgovore na pitanja.

PREDAVAČI

Igor Tatić, urednik časopisa Porezi i računovodstvo i osnivač Poreske kancelarije Tatić

Đorđe Saveljić, savetnik u Poreskoj kancelariji Tatić

Marija Burić, savetnica u Poreskoj kancelariji Tatić

DATUM I VREME ODRŽAVANJA

Trening se realizuje online, posredstvom internet platforme Zoom. 

22. decembar 2020. godine, od 10:00 do 14:00.

CENA

Cena za pretplatnike časopisa: 11.900,00 dinara + PDV

Cena za ostale učesnike: 14.900,00 dinara + PDV

Popust: U slučaju prijave tri ili više učesnika iz iste kompanije, odobravamo popust od 10% na ukupnu naknadu.

Naknada se plaća unapred na tekući račun, na osnovu predračuna koji se dobija na e-mail nakon slanja elektronske prijave.

PRIJAVA UČESNIKA

Prijava učesnika vrši se elektronskim putem, upisivanjem podataka u Prijavi za trening, koja se nalazi na www.pktatic.rs (u okviru stranice: Trening centar).