PKT TRENING CENTAR

Utvrđivanje poreza na dobit i poreske amortizacije za 2020. godinu, i najnovije izmene Zakona o porezu na dobit pravnih lica

18. 12. 2020.
 

Porez na dobit pravnih lica za 2020. godinu utvrđuje se u skladu sa delimično izmenjenim pravilima koja su propisana prošlogodišnjim izmenama Zakona o porezu na dobit pravnih lica. Na osnovu iskustva iz ove godine i do sada izdatih mišljenja Ministarstva finansija objasnićemo specifičnosti prilikom utvrđivanja poreske amortizacije za 2020. godinu. Osim toga, na treningu ćemo detaljno razmatrati opšta i specifična pravila priznavanja prihoda i rashoda u poreskom bilansu, kao i utvrđivanje kapitalnih dobitaka i gubitaka.

Na treningu dajemo osvrt i na nove izmene i dopune Zakona o porezu na dobit pravnih lica, koje će biti izvršene tokom decembra 2020. godine  

PROGRAM PREDAVANJA  

  • Nova pravila koja su prvi put u primeni kod utvrđivanja poreza na dobit za 2020. 
  • Obračun poreske amortizacije - specifična pitanja
  • Osvrt na nova mišljenja MF
  • Utvrđivanje poreski priznatih rashoda, sa osvrtom na specifična i sporna pitanja
  • Usklađivanje prihoda u poreskom bilansu
  • Korekcija rashoda i prihoda od kamate u skladu sa principom "van dohvata ruke"
  • Transakcije sa povezanim licima - specifična pitanja
  • Kapitalni dobitak / gubitak - specifična pitanja
  • ​Nove izmene i dopune Zakona o porezu na dobit pravnih lica

Realizacija treninga podrazumeva predavanje sa PPT prezentacijom, diskusiju i odgovore na pitanja.

PREDAVAČI

Đorđe Saveljić, savetnik u Poreskoj kancelariji Tatić

Filip Čubrić, urednik i savetnik u Poreskoj kancelariji Tatić

Igor Tatić, urednik časopisa Porezi i računovodstvo i osnivač Poreske kancelarije Tatić

DATUM I VREME ODRŽAVANJA

Trening se realizuje online, posredstvom internet platforme Zoom. 

18. decembar 2020. godine, od 10:00 do 14:00.

CENA

Cena za pretplatnike časopisa: 11.900,00 dinara + PDV

Cena za ostale učesnike: 14.900,00 dinara + PDV

Popust: U slučaju prijave tri ili više učesnika iz iste kompanije, odobravamo popust od 10% na ukupnu naknadu.

Naknada se plaća unapred na tekući račun, na osnovu predračuna koji se dobija na e-mail nakon slanja elektronske prijave.

PRIJAVA UČESNIKA

Prijava učesnika vrši se elektronskim putem, upisivanjem podataka u Prijavi za trening, koja se nalazi na www.pktatic.rs (u okviru stranice: Trening centar).