PKT TRENING CENTAR

Utvrđivanje kapitalnih dobitaka i gubitaka pravnih i fizičkih lica - detaljna analiza

19. 2. 2021.

Kapitalni dobitak rezidentnih pravnih lica ne oporezuje se zasebno, već kao sastavni deo osnovice za porez na dobit. U slučaju pravnih lica mogu postojati različite okolnosti, u zavisnosti od vrste imovine, načina njenog vrednovanja u poslovnim knjigama, načina na koji je imovina stečena i sl. Posebna pravila primenjuju se u slučaju kapitalnog dobitka nerezidentnih pravnih lica.  

Za razliku od pravnih lica, u slučaju fizičkih lica kapitalni dobitak utvrđuje se rešenjem nadležnog poreskog organa. Pritom, u mnogim slučajevima primenjuju se poreska izuzimanja, a jedno od najinteresantnijih jeste ono koje se primenjuje u slučaju prenosa npr. udela ili nekretnina koje je obveznik u svom vlasništvu imao neprekidno najmanje deset godina.  

PROGRAM PREDAVANJA

 • Prenosi imovine koji su osnov utvrđivanja kapitalnog dobitka
 • Nastanak obaveze utvrđivanja kapitalnog dobitka 
 • Prodajna i nabavna cena kao elementi za utvrđivanje kapitalnog dobitka
 • Kapitalni dobitak u slučaju prodaje u devizama
 • Uticaj obezvređenja imovine na kapitalni dobitak
 • Uticaj procene fer vrednosti na kapitalni dobitak
 • Kapitalni dobitak po osnovu prenosa imovine stečene u postupku statusne promene
 • Prenos nepokretnosti - specifičnosti
 • Prenos udela i akcija - specifičnosti
 • Prenos prava industrijske svojine - specifičnosti
 • Prenos investicionih jedinica - specifičnosti
 • Prebijanje kapitalnih dobitaka i gubitaka
 • Uticaj kapitalnih dobitaka i gubitaka na osnovicu poreza na dobit
 • Kapitalni dobitak nerezidentnih pravnih lica i primena UIDO
 • Kapitalni dobitak preduzetnika - specifičnosti
 • Kapitalni dobitak fizičkih lica - pravila oporezivanja i poreska izuzimanja

Realizacija treninga podrazumeva predavanje sa PPT prezentacijom, diskusiju i odgovore na pitanja.

PREDAVAČI

Igor Tatić, osnivač Poreske kancelarije Tatić

Vesna Đurđević, savetnik u Poreskoj kancelariji Tatić

Filip Čubrić, urednik i savetnik u Poreskoj kancelariji Tatić

DATUM I VREME ODRŽAVANJA

Trening se realizuje online, posredstvom internet platforme Zoom. 

19. februar 2021. godine, od 10:00 do 14:15.

CENA

Cena za pretplatnike časopisa: 11.900,00 dinara + PDV

Cena za ostale učesnike: 14.900,00 dinara + PDV

Popust: U slučaju prijave tri ili više učesnika iz iste kompanije, odobravamo popust od 10% na ukupnu naknadu.

Naknada se plaća unapred na tekući račun, na osnovu predračuna koji se dobija na e-mail nakon slanja elektronske prijave.

PRIJAVA UČESNIKA

Prijava učesnika vrši se elektronskim putem, upisivanjem podataka u PRIJAVI ZA TRENING, koja se nalazi na www.pktatic.rs (u okviru stranice: Trening centar).