PKT TRENING CENTAR

Transakcije sa povezanim licima i njihov uticaj na oporezivu dobit

11. 2. 2021.

Obveznik poreza na dobit koji ima transakcije sa povezanim licima, prilikom utvrđivanja oporezive dobiti, pored opštih, treba da primeni i specifična pravila. Pojedinim odredbama Zakona o porezu na dobit pravnih lica propisana su zasebna pravila u slučaju kada je transakcija realizovana sa povezanim licem. Polazna osnova jeste utvrđivanje liste povezanih lica u smislu člana 59. navedenog zakona. 

Tema treninga nisu opšta pravila o transfernim cenama i metode utvrđivanja cena u skladu sa principom "van dohvata ruke", koje se primenjuju prilikom sastavljanja izveštaja o transfernim cenama, već se bavimo specifičnim aspektima transakcija između povezanih lica za koje treba sagledati na koji način utiču na poresku osnovicu poreza na dobit. 

PROGRAM PREDAVANJA

 • Koja lica se (ne) smatraju povezanim
 • Određivanje momenta nastanka transakcije
 • Pokloni povezanim licima
 • Ispravka vrednosti i otpis potraživanja od povezanog lica
 • Zatezna kamata između povezanih lica
 • Finansijske transakcije koje nemaju karakter zajma
 • Transakcije koje se poistovećuju sa zajmom (plaćanje za račun povezanog lica)
 • Nabavka stalnih sredstava od povezanih lica i obračun poreske amortizacije 
 • Obračun kamate "van dohvata ruke"
 • Obračun poreskih prihoda od kamate
 • Naknadna korekcija transfernih cena (izdavanjem dokumenata o izmeni osnovice)
 • Uticaj povezanosti na korišćenje pojedinih poreskih podsticaja
 • Slučajevi kada ne postoji obaveza sastavljanja izveštaja o transfernim cenama
 • Izveštaj o transfernim cenama u skraćenom obliku

Realizacija treninga podrazumeva predavanje sa PPT prezentacijom, diskusiju i odgovore na pitanja.

PREDAVAČI

Igor Tatić, osnivač Poreske kancelarije Tatić

Vesna Đurđević, savetnik u Poreskoj kancelariji Tatić

Filip Čubrić, urednik i savetnik u Poreskoj kancelariji Tatić

DATUM I VREME ODRŽAVANJA

Trening se realizuje online, posredstvom internet platforme Zoom. 

11. februar 2021. godine, od 10:00 do 14:15.

CENA

Cena za pretplatnike časopisa: 11.900,00 dinara + PDV

Cena za ostale učesnike: 14.900,00 dinara + PDV

Popust: U slučaju prijave tri ili više učesnika iz iste kompanije, odobravamo popust od 10% na ukupnu naknadu.

Naknada se plaća unapred na tekući račun, na osnovu predračuna koji se dobija na e-mail nakon slanja elektronske prijave.

PRIJAVA UČESNIKA

Prijava učesnika vrši se elektronskim putem, upisivanjem podataka u PRIJAVI ZA TRENING, koja se nalazi na www.pktatic.rs (u okviru stranice: Trening centar).