PKT TRENING CENTAR

Statusne promene i transakcije udelima (pravni, poreski i računovodstveni aspekti)

24. 10. 2018.
 

Sprovođenje statusnih promena (spajanje, podela, pripajanje i izdvajanje) predstavlja jednu od najkompleksnijih poslovnih transakcija, imajući u vidu da podrazumeva niz različitih implikacija, i to s aspekta oporezivanja, računovodstvenog evidentiranja, registracije u APR-u i uređivanja međusobnih odnosa članova društava.

Ovaj jedinstveni trening idealna je prilika da se razume pravna i ekonomska suština statusnih promena.  

PROGRAM PREDAVANJA  

 • Pojam, vrste i pravne posledice statusnih promena
 • Postupak registracije u APR-u
 • Pravila utvrđivanja poreza na dobit u vanrednom poreskom bilansu
 • Kapitalni dobitak pravnih lica učesnika u statusnoj promeni
 • Alternativni načini izdvajanja imovine i podele vlasnika
 • Prava i obaveze društva sticaoca u poreskom postupku; 
 • Poreske implikacije s aspekta PDV-a
 • Primena poreskog izuzimanja od PDV-a 
 • Vanredni finansijski izveštaji i pravila računovodstvenog evidentiranja
 • Priznavanje gudvila i praktična primena MSFI
 • Pravne posledice s aspekta poreza na imovinu
 • Oporezivanje prenosa udela

Realizacija treninga podrazumeva predavanje sa PPT prezentacijom, diskusiju i odgovore na pitanja.

MESTO I VREME ODRŽAVANJA

Falkensteiner Hotel Belgrade (konferencijska sala), Bulevar Mihaila Pupina 10K, Novi Beograd.

24. oktobar 2018. godine, od 10:00 do 16:00.

CENA

Cena za pretplatnike časopisa Porezi i računovodstvo14.900,00 dinara + PDV

Cena za ostale učesnike: 17.900 + PDV

Cena uključuje: predavanje, materijal, osveženje i lagani radni ručak.

Popust: U slučaju prijave tri ili više učesnika iz iste kompanije, odobravamo popust od 10% na ukupnu naknadu.

Naknada se plaća unapred na tekući račun, na osnovu predračuna koji se dobija na e-mail nakon slanja elektronske prijave.

PRIJAVA UČESNIKA

Prijava učesnika vrši se elektronskim putem, upisivanjem podataka u Prijavi za trening, koja se nalazi na www.pktatic.rs (u okviru stranice: Trening centar) ili slanjem podataka na e-mail: office@pktatic.rs.